Procesmanagement snelfietsroute Nijmegen – Cuijk


PROJECT

Procesmanagement snelfietsroute Nijmegen-Cuijk

sinds maart 2016

Eén van de Snelfietsroutes in de regio Nijmegen die nog gerealiseerd moet worden is de verbinding Nijmegen-Cuijk. Deze route loopt grotendeels door de gemeenten Heumen en Mook en Middelaar. Zij zochten een procesleider met kennis van snelfietsroutes. In de rol als procesleider is het met name zaak om alle stakeholders op de juiste manier bij het proces te betrekken en te zorgen dat iedereen op zijn of haar manier inbreng kan doen in het ontwerp proces. Tevens is de rol van de procesleider om te zorgen dat er een logisch proces ontstaat voor alle betrokkenen. Wanneer gebeurt er wat en wanneer spreken welke partijen met elkaar. Door een goed plan van aanpak wist iedereen hoe het proces ging lopen en over welke zaken er van gedachten gewisseld ging worden. Resultaat een goed ontwerp voor een mooie snelfietsroute met voldoende draagvlak!

Onze deskundigen bij dit project

De opdrachtgevers