Second opinion bestemmingsplan of omgevingsvergunning


PROJECT

Second opinion bestemmingsplan of omgevingsvergunning

doorlopend

Rechtsbijstandsverzekeringen vinden bij Loenderslootgroep de expertise op ruimtelijke en verkeerskundig gebied om de inhoud en het proces rondom vast te stellen bestemmingsplannen en/of omgevingsvergunningen te toetsten.
Zowel voor DAS Rechtsbijstand als Achmea Rechtsbijstand hebben wij bij verschillende gemeenten getoetst of de ruimtelijke- en verkeerskundige aspecten binnen een nieuwe ontwikkeling op de juiste wijze zijn onderzocht en juist geïnterpreteerd zijn.

Onze deskundigen bij dit project

De opdrachtgevers