Fietshack Nijmegen – ‘Fijner fietsen’


PROJECT

Fietshack Nijmegen - 'Fijner fietsen'

17 januari 2017

Op 17 januari 2017 heeft de Loendersloot Groep in samenwerking met de gemeente Nijmegen een ‘FietsHack’ georganiseerd. Een ‘hack’ is het op een creatieve manier nadenken over een nieuwe toepassing voor iets dat al bestaat. Het doel was om te komen tot innovatieve ideeën en leuke fietsoplossingen, zodat niemand in Nijmegen nog om de fiets heen kan (of wil).

Tijdens de FietsHack is er in drie groepen nagedacht over de volgende onderwerpen:
- Verbinden en Fietsparkeren
- Schoolspits
- A-typische fietsen

Ideeën die er uit de Hack voortkwamen waren onder andere:
- Platform met fietsinitiatieven en ideeën
- Toolkit veilig fietsen naar basisscholen
- Verbetering fietsenstallingen ook buiten het centrum
- Ruimte creëren voor atypische fietsen

Onze deskundigen bij dit project

De opdrachtgever