Verkeer en ontsluiting Kwintelooijen


PROJECT

Verkeer en ontsluiting Kwintelooijen

sinds september 2016

Het natuur- en recreactiegebied Kwintelooijen bij Rhenen wordt omgevormd tot landgoedpark. Dit betekent onder meer dat er enkele functies worden toegevoegd en dat er meer bezoekers verwacht worden. Dit leidt naar verwachting tot meer (auto) verkeer, iets waar omwonenden zich zorgen om maken gezien de relatief smalle weg die het gebied nu ontsluit. Er is al jaren door diverse bureaus en overheden onderzoek gedaan naar de verkeerskundige impact van de voorziene ontwikkeling, maar er is geen oplossing gevonden, het proces was in een impasse geraakt. Samen met procesleider Peer Verkuijlen heeft de Loenderslootgroep het project verkeerskundig vlot getrokken door eerst eens te kijken wat er echt gaat gebeuren en welke gevolgen realistisch zouden zijn. Deze aanpak leidde tot draagvlak bij betrokkenen zodat na jaren nu gewerkt kan gaan worden aan een verkeerskundig en landschappelijk passende aanpak.

Onze deskundigen bij dit project

De opdrachtgever