Make-over N200


PROJECT

Make-over N200

September 2018

Hoe vervang je een hoofdwaterleiding uit 1853 onder één van de oudste en drukste verkeersaders van Nederland en hoe leg je tegelijkertijd een groene stadsstraat aan met meer dan 300 nieuwe bomen? Loendersloot Groep werkt in opdracht van VolkerInfa voor de Gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat en Waternet aan vernieuwing van de N200 tussen Halfweg en Amsterdam Oud West. De grootste uitdaging voor Projectleider Verkeersmanagement Mark MulMark Mul is om alle betrokken partijen binnen het ééN200 project tevreden te houden en het verkeer op de N200 in beweging te houden tijdens de werkzaamheden. De oplevering is gepland voor eind 2019.