Nieuwe Methodiek Kantmarkering


PROJECT

Nieuwe Methodiek Kantmarkering

Oktober 2018

De provincie Gelderland heeft 1600 kilometer aan fietspaden langs N-wegen in beheer. Hoe kunnen deze veiliger en comfortabeler worden voor fietsers? Naast de aanleg van snelfietsroutes gaat de provincie ook haar eigen, bestaande fietspaden veiliger inrichten, om te beginnen door het aanbrengen van kantmarkering. Maar met zoveel kilometer aan fietspad is het wel zaak dat je verdieping en prioritering aanbrengt.

De Loendersloot Groep inventariseerde in opdracht van de provincie Gelderland alle fietspaden en bracht daarover advies uit. Gezamenlijk stelden de provincie en de Loendersloot Groep een methodiek op met factoren die van invloed zijn op de veiligheid. Denk daarbij aan de aanwezigheid van hellingen, obstakels, bomen en bochten en de afwezigheid van straatverlichting. Op basis van deze methodiek heeft de Loendersloot Groep vastgesteld dat circa 15 procent van de fietspaden in aanmerking komt voor het versneld aanbrengen van kantmarkering. Bij ongeveer 40 procent volstond het dat de provincie kon wachten op de trajectaanpak. In circa 45 procent van de gevallen was geen kantmarkering nodig.

In een sessie op het Nationaal Verkeerskundecongres op 1 november in ‘s-Hertogenbosch leggen de Loendersloot Groep en de provincie Gelderland uit hoe dit traject verliep. Vooral voor diegenen die zich bezig houden met verkeersveiligheid, wegonderhoud of fietsbeleid zal het een leerzame en zinvolle sessie zijn.

De methodiek kan ook in andere provincies en gemeenten uitgevoerd worden. Bas Hendriksen (senior adviseur fietsbeleid bij de Loendersloot Groep) vertelt u graag meer over de onderzoeksmethode. Martijn van de Lindeloof (beleidsadviseur fiets bij de Provincie Gelderland) vertelt u graag meer over de totstandkoming van de onderzoeksvraag en hoe de provincie het verkregen advies gaat implementeren.