Ben Brasser

DESKUNDIGE

Ben Brasser
Junior verkeerskundig adviseur

ben@loenderslootgroep.nl
+31 (0)24 4200065
linkedin-icon-copy

“I started my career in my home country of the United States, earning a bachelor’s in Civil Engineering and working in consulting on a wide variety of traffic and transportation projects. My background includes traffic analysis and modeling, traffic studies, and the design of intersections and traffic signals.

Since joining the Loendersloot Groep in 2017, I have been responsible for several municipal traffic and parking studies, and have also assisted on some design projects. I enjoy being able to apply a different kind of background and expertise to projects in the Netherlands, and I am always interested to learn about new ways to solve problems and complete projects.”

“Ik begon mijn carrière in mijn thuisland in de Verenigde Staten, verdiende een bachelor in Civiele Techniek en werkte aan advies over een breed scala aan verkeers- en transportprojecten. Mijn achtergrond omvat verkeersanalyse en -modellering, verkeersonderzoek en het ontwerp van kruispunten en verkeerssignalen.

Sinds ik in 2017 bij de Loendersloot Groep werk, ben ik verantwoordelijk voor verschillende gemeentelijke verkeers- en parkeeronderzoeken en heb ik ook enkele ontwerpprojecten bijgestaan. Ik vind het leuk om een andere achtergrond en expertise toe te passen op projecten in Nederland en ben altijd geïnteresseerd in nieuwe manieren om problemen op te lossen en projecten te voltooien.”