Ronald Noorloos

DESKUNDIGE

“Na het afronden van mijn opleiding als verkeerskundige aan de hogeschool Windesheim in Zwolle, ben ik onlangs gestart met mijn carrière als junior verkeerskundige bij Loendersloot Groep. Tijdens mijn studie heb ik via stages ervaringen mogen opdoen bij de SWOV en bij Roelofs. Ook heb ik de minor Traffic Psychology afgerond aan de NHL in Leeuwarden.

Tijdens mijn studie heb ik me bezig gehouden met onderwerpen zoals verkeerspsychologie, parkeren, herinrichting, verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement. In mijn stages heb ik meegeholpen bij het opstellen van Safety Performance Indicators op het gebied van infrastructuur en gedrag en heb ik door middel van zelfgemaakte dronebeelden middels simulatieonderzoek een aanzet gegeven tot het bepalen van de capaciteit en inpasbaarheid van turborotondes. Verder heb ik een brede interesse in het vakgebied van mobiliteit en ben ik altijd geïnteresseerd in nieuwe trends en ontwikkelingen.

Ik ben het beste te omschrijven als creatief, geordend, cijfermatig en communicatief. Verder sta ik altijd open voor nieuwe ideeën en inzichten en ben ik flexibel in te zetten.”