12½ jaar Loendersloot Groep

September 2020

In september 2020 viert Loendersloot Groep haar 12½ jaar bestaan. In dit artikel blikken we terug op een dynamische tijd waarin het eenmansbedrijf van Ruben Loendersloot uitgroeide tot een adviesbureau met bijna 30 medewerkers.

Eerste jaren

Ruben vertelt: “Wat kenmerkend is voor mijn projecten in de beginjaren is dat schijnbaar kleine projecten regelmatig uitliepen tot jarenlange betrokkenheid.“ Ruben noemt het voorbeeld van de opdracht van een parkeerbalans voor een basisschool dat uitgroeide tot een stakeholdersmanagementproject waar de hele wijk bij betrokken was. “Of neem een parkeeronderzoek voor het centrum van Buren of de herontwikkeling van natuurgebied Kwintelooijen“, zegt hij. “Daar ben ik meerdere jaren bij betrokken geweest“.

Hoe dit komt? “Bij het uitvoeren van een opdracht openbaren zich vaak nieuwe lagen,“ zegt Ruben. “Met al onze ervaring zijn we in staat opdrachtgevers al in een vroeg stadium op de mogelijke complexiteit van een project te wijzen en op voorhand een plan van aanpak te bieden. Dit wordt zeer gewaardeerd.“