Audit iVRI’s in Helmond

Juli 2020

Verkeer Regel Installaties (VRI’s) worden steeds slimmer. Met detectiesystemen reageerden VRI’s al op vraag en aanbod van verschillende verkeersgroepen, maar iVRI’s sturen ook data naar de gebruikers. Door de adaptieve adviessnelheden van iVRI’s op te volgen kunnen automobilisten met de juiste snelheid kruisingen benaderen om aan te komen op het moment dat het verkeerslicht op groen staan. Dit verbetert de doorstroming en reduceert wachttijden en uitstoot.

Loendersloot werd door de gemeente Helmond benaderd om de werking van de sinds 2017 in Helmond geplaatste iVRI’s te evalueren op technische en verkeerskundige werking. Voor een waardevolle audit stelde Loendersloot een checklist op met werkzaamheden die op afstand (back office) en op locatie konden worden uitgevoerd.

Met een strategische aanpak heeft het flexibele team van Loendersloot de afgelopen tijd de functionaliteit van de eerste 32 VRI’s getest. De verkeerskundigen van Loendersloot lette hierbij uiteraard op de juiste technische werking van alle apparatuur, maar namen vooral de dynamiek en interactie met de verkeersstromen in ogenschouw. Eventuele onvolkomenheden werden in de rapportage opgenomen en van gepast advies voorzien.

Loendersloot begeleidt graag gemeenten die willen overstappen op iVRI. Door onze verkeerskundige kennis zijn wij een waardevolle partner die verkeerskundig streven van gemeenten kunnen omzetten in realiteit. Hiermee ontzorgen we zowel leveranciers als gemeentelijke opdrachtgevers. Lees hier meer over onze aanpak.