Corona: Van ‘oude normaal’ naar nieuwe kansen

Juli 2020

Door Hilde Oudman & Rens Jonker

In navolging op ons overzichtsartikel op het hoogtepunt van de coronacrisis in Europa, vroegen we ons af hoe het nu eigenlijk staat met die – voor mobiliteitsdenkers – positieve ontwikkelingen die we wereldwijd signaleerden. We spraken van ‘vooruitgang in tijden van stilstand’. En nu? Het normale leven komt weer op gang. Gaan we inderdaad vooruit, of vallen we terug in oude patronen?

De cijfers

Voor een eerste blik op verplaatsingen binnen Nederland kijken we altijd graag naar de grafieken van DAT.Mobility en het Nederlandse Verplaatsingspanel. Daar is meteen duidelijk te zien dat hoewel onze bestemmingen nog vaak hetzelfde zijn (merendeels thuisblijvers of een rondje lopen/fietsen/rijden), het gebruik van de auto langzaam maar zeker weer opkrabbelt. De wegen die eerder dus nog leeg bleven, raken geleidelijk aan weer wat voller.

Het OV-gebruik blijft achter in de toename van ons reisgedrag. Heel vreemd is dat niet: de overheid zette duidelijke campagnes in om het gebruik van het OV zoveel mogelijk te ontmoedigen. Dat deze campagne succes heeft gehad, laat dit onderzoek van Goudappel Coffeng zien: de fiets en de auto worden aangewend als alternatief voor het OV.

Oude normaal of nieuwe gewoontes?

Gedragsdeskundigen zijn het erover eens dat een grote verandering zoals een verhuizing – of wereldwijde pandemie – een goede voedingsbodem is voor gedragsverandering. Echter, de verkeerscijfers laten zien dat we makkelijk in oude gewoontes terugvallen. Was het naïef om te denken dat drie maanden reisbeperkingen decennia aan opgebouwd mobiliteitsgedrag konden veranderen?

Liever blijven we hoopvol en maken we vaart met maatregelen waardoor de positieve energie wél wordt vastgehouden. Hoe kunnen we dat aanpakken? Deze crisis heeft ons laten zien hoe goed we ons kunnen aanpassen en hoe snel we kunnen veranderen. Het is nu zaak om deze veranderingen ook vast te houden en onderdeel te maken van het nieuwe normaal.

Begin met het in stand houden van breed gesteunde maatregelen. Gemeente Nijmegen heeft door de uitbreiding van terrassen in het centrum enkele tientallen parkeerplaatsen in het centrum opgeheven. Vergunninghouders kunnen nu kosteloos in een parkeergarage met overcapaciteit terecht. Als de terrassen weer teruggaan naar hun voormalige omvang kunnen de parkeerplaatsen omgezet worden in ruimte die ten goede komt aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid voor de binnenstadsbewoner en -bezoeker.