Een nieuwe kijk op mobiliteit in Nieuwegein

November 2020

Op het online Nationaal Verkeerskunde Congres dat plaatsvond op 22 oktober 2020 presenteerden Rens Jonker van Loendersloot Groep en Marco van Hedel van Gemeente Nieuwegein een sessie over de nieuwe benadering van Gemeente Nieuwegein t.a.v. mobiliteit rond het City-project (vernieuwing van de binnenstad van Nieuwegein). Dit artikel is een tekstuele samenvatting van die sessie. Scroll naar beneden om de volledige sessie terug te kijken.

Nieuwegein heeft haar bestaan te danken aan het groeikernenbeleid. In 1971 werden de kernen van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk samengevoegd en in 1978 werd begonnen met de bouw van de binnenstad genaamd ‘City’ in het hart van de nieuwbouw. Hierdoor heeft Nieuwegein een polycentrische structuur gekregen: een stad met meerdere centra. De omsluiting van deze stad met 63.000 inwoners door de A2(West) A27 (oost) en A12 (noord) zorgde er mede voor dat de auto heer en meester werd in het mobiliteitsdenken van Nieuwegein.

Momenteel wordt City Nieuwegein herontwikkeld en worden er in dit centrum ca. 2000 nieuwe woningen gebouwd. Mocht het autobezit evenredig groeien aan het aantal nieuwe inwoners, dan raakt de beschikbare ruimte verstopt. Daarom zet de gemeente in op een modern OV-knooppunt en het stimuleren van andere (duurzame) vervoersmodaliteiten om deze modaliteiten op een vergelijkbaar niveau te krijgen als de auto.

Participatie en inktvlekstrategie

In een uitgebreid participatietraject zijn onder andere inwoners, ondernemers, belangengroepen en academici geraadpleegd om de integrale gebiedsontwikkeling van City mogelijk te maken en de leefkwaliteit te garanderen. Vervolgens mochten experts op het gebied van energie, klimaatadaptatie, water, circulariteit en mobiliteit allen meedenken. Zo is een breed gedragen plan tot stand gekomen.

Loendersloot Groep onderzocht op allerlei innovatieve manieren de staat van mobiliteit in en om het gebied. In haar analyse kwam naar voren dat autoverkeer duidelijk ‘verleid’ wordt om naar City te komen. Een duidelijke routering naar drie parkeergarages toont bovendien de beschikbare capaciteit. De infrastructuur voor fietsers heeft veel bestaande elementen die goed zijn, maar coherentie behoeft verbetering. Zo is er nu nog geen duidelijke routering naar de fietsenstallingen. Door een inktvlekstrategie toe te passen waarbij eerst alle fietsvoorzieningen in City op orde worden gebracht, kunnen vervolgens de directe verbindingen naar City worden herzien en tot slot de missing links op hoger netwerkniveau worden aangepakt.

Resultaatgericht

Er is een uitgebreid overzicht van mogelijke maatregelen opgesteld, van aanpassingen aan openingstijden, verbeteringen aan infrastructuur en bewegwijzering tot communicatie om mobiliteitsconcepten te promoten. Deze zijn vervolgens gescoord op bestaande en nieuwe beleidsdoelstellingen, waaruit een prioritering voortkwam. Tot slot is een fasering opgesteld op basis van gedragspsychologische inzichten, waardoor de effectiviteit verhoogd is.

De gemeente Nieuwegein heeft inmiddels een motie goedgekeurd voor bewegwijzering naar fietsenstallingen die de beschikbare capaciteit tonen. Ook zijn fietsparkeernormen en kwaliteitseisen vastgesteld en komt er een nieuwe noord-zuidroute voor langzaam verkeer. Deze maatregelen zijn voortgekomen uit een nieuwe kijk op mobiliteit in City Nieuwegein, waarbij inwoners en bezoekers op allerlei manieren verleid worden voor elke verplaatsing de gepaste milieuvriendelijke modaliteit te kiezen.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk nu de hele sessie: