Gedragsonderzoek doorfietsroutes

April 2021

Het mag bekend zijn dat Nederland de slag aan het maken is naar een nieuwe generatie fietspaden. Doorfietsroutes schieten als paddenstoelen uit de grond om ruimte te geven aan efficiënt fietsverkeer met directe verbindingen. Om doorfietsroutes te realiseren kunnen wegen op de route worden omgevormd tot fietsstraten. Onze medewerker en lange-afstands fietsforens Eric van der Horst ging in gesprek met verkeerskundige Carmen Linssen over gedragsonderzoek voor de provincie Drenthe. Beiden fietsten ze op een doorfietsroute in ontwikkeling, De Groene As, tussen Groningen en Assen.

Eric: “Wat me vooral op viel wat een strakke en vooral ook directe route er wordt aangelegd. Vaak verlies je als fietser toch wel tijd met wat kilometers aan links-rechts navigeren, zelfs op doorfietsroutes, maar dat is dankzij het gebruik van het rustige Noord-Willemskanaal nu al heel minimaal.”

Carmen: “Vergeet niet dat de plaatsen Haren en Vries vlakbij de route liggen. Ook kan het gebruikt worden door mensen die op vliegveld Eelde werken. Er is dus best potentie voor intensiever gebruik. Met een snelle fiets is de afstand Groningen-Assen binnen het uur af te leggen. Delen van de route lenen zich ook goed voor recreatief gebruik, zoals het verkennen van Nationaal Landschap Drentsche Aa.

Eric: “Zowel forensen als recreanten komen op deze route aan hun trekken. Mooi dat de provincie Drenthe prioriteit geeft aan het aspect van doorfietsen, maar hoe zorgen ze dat dit veilig kan?”

Carmen: “Dat is een goede vraag, zeker omdat de voorrangsregeling bij kruisingen op de route afwijkt van de voorrangsregeling die de provincie Drenthe op rotondes buiten de bebouwde kom hanteert. Daarom is extra aandacht besteed aan deze kruisingen. Op verschillende plekken zijn ze geaccentueerd door middel van een wegversmalling met drempel, bebording met een gele omlijsting en het in kleur en materiaal afwijkende wegdek van de doorfietsroute door te trekken.

Eric: “Op kruisingen is er dus al veel aandacht voor het kruisen van verschillende weggebruikers. Op de doorfietsroute zelf zijn ook nog veel verschillende gebruikers terug te vinden en er wordt direct op en aan de route gerecreëerd. Zo wordt er regelmatig langs het kanaal gevist, toch?”

Carmen: “Dat klopt, dit genereert autoverkeer op de route. Op de fietsstraat zijn gebruikers hierop ingesteld, maar op het zuidelijker gelegen (brom)fietspad levert dit, hoewel bestemmingsverkeer is toegestaan, soms vragen op. Het gebruik van de route door verschillende gebruikers is een belangrijke reden waarom wij als Loendersloot Groep samen met KeuzeWeg onderzoek doen. Wij vragen naar de ervaringen van verschillende gebruikers en stellen een bewustwordingscampagne op met waar mogelijk gedragsbeïnvloedende componenten. Eerder deden we al een vergelijkbaar onderzoek op het traject tussen Groningen en Haren met onder andere de specifieke gebruikersgroep ‘roeicoaches’.

Eric: “Dat klinkt goed! Wanneer kunnen we de eerste resultaten verwachten?

Carmen: “Onderzoekskwaliteit staat voor de provincie Drenthe hoog in het vaandel. We werken daarom nu aan het opstellen van een enquête om de ervaringen van de verschillende gebruikersgroepen in beeld te brengen. In de zomer werken we aan een campagne welke na de zomer wordt uitgevoerd. Daarna volgt er dan weer een enquête om het effect van de campagne te meten. Uiteindelijk gaat het erom dat alle gebruikers zich prettig en veilig voelen bij hun verplaatsing op de doorfietsroute De Groene As.”

Verkeerskundige Carmen Linssen is inmiddels werkzaam bij gemeente Beuningen.