Gedragsonderzoek S100 Nijmegen

Juli 2019

De S100 is een in 2013 gecreëerde westelijke randweg om het centrum van Nijmegen. De route werd mogelijk door de bouw van de nieuwe Waalbrug ‘De Oversteek’ en maakt deels gebruik van het bestaande wegennet. De route leidt doorgaand verkeer om het stadscentrum en brengt ontlasting voor de oude Waalbrug, hetgeen de verkeersdynamiek van de stad ingrijpend heeft veranderd.

Nu de weg zes jaar bestaat heeft de Gemeente Nijmegen opdracht gegeven voor een gedragsonderzoek waarbij stimulering van de doorstroming, vergroting van comfort en beleving en het optimaliseren van routeinformatie, bekendheid en herkenbaarheid centraal staat. De hoofdvraag van het onderzoek is wat automobilisten echt beweegt. Waarom kiest men wel of niet voor de S100 en ook, waarom bereist men de S100 per auto en niet met een andere vervoersvorm?