Masterplan Snelfietsroute Utrecht-Amersfoort

Februari 2017

Door de inburgering van de E-bike is de lengte van een maximale utilitaire fietsrit van 7,5 kilometer opgerekt tot 20 kilometer. Dit biedt nieuwe kansen voor forensen-fietsroutes, met name op routes die geplaagd worden door files en overvolle treinen tijdens de spits. In de provincie Utrecht ligt uitwerking voor het traject Utrecht-Amersfoort voor de hand. Loendersloot werkte aan een masterplan voor deze nieuwe snelfietsroute.

Binnen de schouw voor het masterplan was een analyse opgenomen van de huidige route, welke vrijwel volledig langs de hoofd-autostructuur loopt. Met een groot aantal verkeerslichten en verkeerslawaai is deze route noch aantrekkelijk noch herkenbaar. Op verzoek van de provincie Utrecht werkte Loendersloot een nieuwe doorgaand tracé uit dat parallel loopt met de spoorlijn tussen Utrecht en Amersfoort.