Mededeling directie

September 2021

We hebben nieuws! Met ingang van 1 oktober aanstaande groeien we door in onze dienstverlening onder leiding van het nieuwe managementteam bestaande uit Boman Hommes, Vivienne van der Veen en Alexander Beterams. Directeuren Ruben Loendersloot en Kees den Hollander doen een stap terug, maar blijven betrokken op de achtergrond voor advies.

In 2008 begon Ruben Loendersloot, gedreven door ambities op het vlak van verkeer en mobiliteit, vol enthousiasme zijn eigen bedrijf. Na ruim 13 jaar stabiele groei is na een periode van professionalisering het moment aangebroken dat beide directeuren een stap terug doen. Ze dragen per 1 oktober de leiding over aan enkele bekende gezichten. Dit doen ze met vol vertrouwen in de nieuwe directie.

Na een periode van professionalisering is het tijd voor de volgende stap

“Met de vernieuwde verhoudingen komt het dagelijks management in handen van de mensen die geholpen hebben het bedrijf te brengen naar waar het nu staat”, vertelt scheidend directeur Kees den Hollander.

Terugtredend directeur Ruben Loendersloot voegt daar aan toe: “Wij hebben er alle vertrouwen in dat het bedrijf een succesvolle nieuwe fase tegemoet gaat. Wij blijven als vennoot betrokken en zullen het nieuwe team waar nodig met raad en daad bijstaan.”

Boman Hommes, die de afgelopen jaren al de bedrijfsvoering in handen had, wordt onze nieuwe directeur.
Alexander Beterams wordt naast zijn rol als projectmanager en ervaren verkeerskundige de nieuwe operationeel manager.
Vivienne van der Veen wordt binnen haar rol als werkgelukmakelaar ook verantwoordelijk voor organisatieontwikkeling met de focus op commercie en recruitment.

Ruben en Kees blijven betrokken als externe adviseurs en zullen de nieuwe directie op verzoek van adviezen blijven voorzien.

“Er breekt voor het bedrijf een nieuwe fase aan. Als verkeers- en mobiliteitsadviesbureau verbinden we onze verkeerskundige kennis aan advies over haalbare, maakbare en vooral duurzame oplossingen. Met hun energie, creativiteit en enthousiasme willen onze medewerkers inspirerend zijn voor de markt. Voor onze opdrachtgevers blijft de werkwijze hetzelfde. Ze kunnen met ons blijven werken precies zoals ze gewend zijn.”

Boman, Directeur

“Opdrachtgevers kennen mij natuurlijk al als werkgelukmakelaar. Ik streef er altijd naar om de juiste persoon op de juiste plek voor de juiste projecten te krijgen. Door ook verantwoordelijk te worden voor onze recruitment en commercie ben ik nog beter in staat om aanbod af te stemmen op de vraag. Deze nieuwe fase van het bedrijf biedt weer nieuwe kansen voor onze talenten.”

Vivienne, Werkgelukmakelaar

“Ons nieuwe managementteam bruist van energie. Ik ben er van overtuigd dat deze energie tot nieuwe plannen en inzichten gaat leiden. Ik zal daarbij de structuur in onze projecten verder blijven optimaliseren. Daarnaast ben ik als verkeerskundige betrokken bij de inhoudelijke kant van de projecten. We kijken met veel vertrouwen naar wat de komende tijd ons gaat brengen.”

Alexander, Operationeel Manager