Mensgerichte mobiliteit bij woningontwikkeling

Maart 2020

De komende jaren staan we voor een immense woningopgave. Er zijn te weinig woningen beschikbaar en bijbouwen is onvermijdelijk. Een goede mobiliteitsaanpak kan deze opgave vergemakkelijken en maakt de nieuw opgeleverde woningen toekomstbestendig. Elke woonomgeving en doelgroep vraagt om een ander type mobiliteit. Daarnaast is er steeds meer vraag naar flexibele toegang tot specifieke mobiliteitsvormen. Maatwerk is dus gewenst en ook noodzakelijk, door de volgende strategische redenen:

  • Een passend mobiliteitsaanbod voor bestaande en nieuwe bewoners;
  • Toekomstige overcapaciteit m.b.t. parkeren voorkomen;
  • Woningopgave financieel betaalbaar en haalbaarhouden;
  • Meer en betaalbare woningen door parkeerreductie;
  • Mobiliteit laten bijdragen aan bestaande
    beleidsdoelen zoals CO2-reductie en leefbaarheid.

In onderstaande filmpjes geven we enkele visuele impressies van wat wij bedoelen met mensgerichte mobiliteit bij woningontwikkeling. In beide voorbeelden zijn er nog verbeterpunten te realiseren. Kijk goed; wat zou er beter kunnen?