Nieuw terrein voor Nieuwegein

Nb: Dit is een ouder webartikel. Een update op dit project verscheen november 2020.

Februari 2020

In 2021 bestaat de gemeente Nieuwegein vijftig jaar. Landerijen rond de dorpen Jutphaas en Vreeswijk werden vanaf 1971 volop bebouwd om gericht ruimte te geven aan de urbanisatie van de omgeving van de stad Utrecht en zodoende ontstond de gemeente Nieuwegein. Met meer dan 60.000 inwoners is Nieuwegein nog altijd een toonaangevende forensengemeente ten zuiden van Utrecht, gekenmerkt door veel noord-zuid-verkeersassen. Snelwegen, lokale hoofdwegen, sneltram, fietspaden en vaarwegen verbinden de woonwijken allemaal direct met de stad Utrecht en verder.

Smart Mobility-lat

Door deze noord-zuid oriëntatie, met een focus op de stad Utrecht en centraal gelegen tussen A2, A12 en A27, is het hart van Nieuwegein, een destijds nieuw gebouwd winkelcentrum, vooral bereikbaar per auto. De gemeente Nieuwegein vroeg ons om een analyse te maken t.a.v. barrières en kansen voor andere vormen van vervoer, met speciale aandacht voor de verbindingen van het stadshart met de rest van Nieuwegein. Met de uitgesproken ambitie van Nieuwegein om de duurzaamste gemeente van Nederland te worden legden wij onze ‘Smart-mobility’-lat over het gebied.