Nieuwe methode kantmarkering

Oktober 2018

De provincie Gelderland heeft 1600 kilometer aan fietspaden langs N-wegen in beheer. Hoe kunnen deze veiliger en comfortabeler worden voor fietsers? Naast de aanleg van snelfietsroutes gaat de provincie ook haar eigen, bestaande fietspaden veiliger inrichten, om te beginnen door het aanbrengen van kantmarkering. Maar met zoveel kilometer aan fietspad is het wel zaak dat je verdieping en prioritering aanbrengt.

Loendersloot inventariseerde in opdracht van de provincie Gelderland alle fietspaden en bracht daarover advies uit. Gezamenlijk stelden de provincie en Loendersloot een methodiek op met factoren die van invloed zijn op de veiligheid. Denk daarbij aan de aanwezigheid van hellingen, obstakels, bomen en bochten en de afwezigheid van straatverlichting. Op basis van deze methodiek heeft Loendersloot vastgesteld dat circa 15 procent van de fietspaden in aanmerking komt voor het versneld aanbrengen van kantmarkering. Bij ongeveer 40 procent volstond het dat de provincie kon wachten op de trajectaanpak. In circa 45 procent van de gevallen was geen kantmarkering nodig.

De methodiek kan ook in andere provincies en gemeenten uitgevoerd worden. Bas Hendriksen en Tim van der Werf vertellen u graag meer over de onderzoeksmethode.