Nieuwe standaard markeringen op doorfietspaden

Maart 2019

Het wordt in Nederland steeds drukker op het fietspad. Meer dan 65% van fietsongevallen is eenzijdig. Er is dus geen ander verkeer bij betrokken. Een nieuwe standaard wegmarkering kan fietsveiligheid een impuls geven.

Wij ontwikkelden in samenwerking met KeuzeWeg en Van Rens Mobiliteit een standaard voor markeringen op doorfietspaden. De standaard is ontwikkeld om het aantal eenzijdige ongevallen op fietspaden te reduceren. Belangrijk binnen het ontwerp is de visuele impuls om gebruikers extra te attenderen op o.a. kruisingen en bochten. Een zeer aanwezige dubbele middenmarkering benadrukt daarbij visueel het bestaan van twee weghelften. Een geribbelde doorgetrokken kantmarkering benadrukt extra zintuigelijk de beperking van de te befietsen ruimte.  

Het ontwerp voor de markering is geïnstalleerd op vier wegvakken op de doorfietsroute ‘De Stijl’ tussen Utrecht en Amersfoort. Het ontwerp is ontwikkeld vanuit het perspectief hoe weggebruikers informatie verwerken. Dit is gedaan vanuit de vijf Human Factor Principes Verwachtingspatroon, Waarnemen, Begrijpen, Kunnen en Willen. Hierbij wordt rekening gehouden met de cognitieve en fysieke capaciteiten van weggebruikers.

Het ondersteunende rapport is hier beschikbaar.

Bovenstaand foto’s van de oude en nieuwe situatie op een proefvak.