Roermond bereikbaar

Maart 2018 (herzien 2019)

Roermond bereikbaar is een initiatief van de gemeente Roermond, de provincie Limburg en Rijkswaterstaat. Door samenwerking tussen deze partners worden bestaande initiatieven op het gebied van verkeers- en vervoersmanagement gebundeld en ontstaat er ruimte voor nieuwe gezamenlijke aanpak. Binnen deze samenwerking was er behoefte aan een ervaren coördinator die niet alleen met bovengenoemde partners, maar ook met ondernemers en bewoners door één deur kan.

Er gebeurt namelijk nogal wat in Roermond. De Designer Outlet Roermond trekt meer dan vijf miljoen bezoekers per jaar naar de stad en omdat deze publiekstrekker dicht tegen het centrum aan ligt leidt dit tot hoge verkeersdruk. Daarnaast waren in 2018 diverse stadsaders aan groot onderhoud toe. Daarnaast behoefden de hoofdwegen van en naar Roermond ook nogal wat onderhoud. Zowel de A73 en de N280 gingen in de periode 2018/2019 op de schop.