Ruim baan voor de fiets in en om St Petersburg

Oktober 2019

In opdracht van het Russische St Petersburg’s Transportnaya Integratsiya ontwikkelden wij een plan van aanpak voor de EuroVelo fietsroutes 10 en 13 tussen St Petersburg en de grens met Finland (Lappeenranta). Deze corridor is circa 200 kilometer lang.

St Petersburg – Helsinki

Door op deze corridor een doorgaande fietsroute te ontwikkelen en aan te sluiten op de reeds bestaande goede Finse fietsinfrastructuur ontstaat er een nieuwe hoogwaardige link in het EuroVelo fietsnetwerk tussen de Finse hoofdstad Helsinki en het Russische St Petersburg. Uitgestrekte bossen en meren bieden een aantrekkelijke landschap voor het internationale fietstoerisme. De beoogde route geeft ook een impuls voor het fietsgebruik door de lokale bewoners, voor zowel woon-werk-verkeer als recreatie. Met name de route vanaf het centrum van St Petersburg door de noordelijke voorsteden wordt een ‘showcase’ om de fiets als vervoermiddel te promoten onder een groot aantal potentiële gebruikers.

FiRus (Finland-Rusland en ‘Fi’ van het Nederlandse fiets) is een project in twee fasen. De eerste fase begon najaar 2018 en behelsde een gebiedsanalyse volgens de ‘hardware-humanware-management’-aanpak. Er werd niet alleen gekeken naar de bestaande infrastructuur, maar ook naar lokale gewoonten (menselijk gedrag) en huidige lokale wetgeving met betrekking tot fietsverkeer. Voor alle drie de pijlers werd door ons advies voor St Petersburg’s Transportnaya Integratsiya opgesteld. Thans bevindt het project zich in de tweede fase waarbij in detail voor elk routegedeelte gedetailleerd advies wordt opgesteld en uitgewerkt in zowel ‘artist impressions (zie boven) als uitgewerkte ontwerpen voor wegvakken (zie onder).