Spoor Corridor Rotterdam – Genua

Februari 2019 (update december 2020)

Loendersloot Groep startte een onderzoek naar de interregionale samenwerking bij de ontwikkeling van spoorinfrastructuur in samenwerking met Provincie Gelderland. Koen Beekhuis legt hierbij een focus op de wijze waarop de Interregional Alliance for the Rhine Alpine Corridor (EGTC) verschillende stakeholders binnen de Rhine-Alpine Corridor kan ondersteunen ter versterking van de port-to-port Rotterdam-Genua-route. EGTC staat voor European Grouping for Territorial Cooperation en betreft een relatief nieuwe organisatievorm om regionale partners uit zowel publieke als private sectoren te laten samenwerken om gezamenlijke doelstellingen te verwezenlijken.

De Rhine-Alpine Corridor is door de Europese Commissie geïdentificeerd als één van de drukste van negen zogenaamde TEN-T Kernnetwerk Corridors binnen Europa. Doel van het Europese project is om naadloos transport op de corridor in 2030 te verwezenlijken. De corridor wordt gekenmerkt door een doorlopend spoor- en autosnelwegnetwerk, maar geen doorlopende vaarweg. Gezien de geografische barriëre die de Alpen vormen t.a.v. de realisatie van een doorlopende vaarweg (dit in combinatie met het gebrek aan vaarwegen in Italië) en de beperkte capaciteit van het autosnelwegnetwerk voor goederenvervoer is versterking van de spoorfunctie van de Rotterdam-Genua-route van groot belang.

De Europese Commissie heeft verschillende aspecten geïdentificeerd die versterking van de corridor kunnen vertragen. Met zoveel belanghebbende partijen is het vinden van de juiste balans tussen lokale en regionale belangen en het overkoepelende belang van de corridor als geheel de grootste uitdaging.

Loendersloot Groep-onderzoeker Koen Beekhuis zegt hierover: “De EGTC Rhine-Alpine heeft de belofte om de Rhine-Alpine Corridor te versterken. De vraag is hoe de organisatie effectief kan optreden in het behartigen van de belangen van leden van de EGTC tegenover andere belanghebbenden zoals spoorbeheerders en nationale overheden. Het is daarom goed om betrokken te zijn bij beleidsontwikkelingen van verschillende stakeholders, de rol van het EGCT nauwgezet te volgen en te analyseren waar mogelijkheden liggen voor de EGTC om een relevante bijdrage te leveren”.

Presentatie Polisconferentie november 2020

Koen Beekhuis verzorgde een presentatie binnen de TEN-T-sessie over de Interregional Alliance for the Rhine Alpine Corridor (EGTC) op de online Polisconferentie op 30 november 2020. Een samenvatting van deze presentatie is beschikbaar via deze link.