In 2020 komen we los van traditioneel denken

December 2019

Op ons kantoor vinden we drie mensen bevlogen in gesprek. Het zijn senior verkeerskundige Alexander Beterams (43), mobiliteitsadviseur Koen Beekhuis (28) en communicatiedeskundige Hilde Oudman (28). In 2019 kwamen ze vanuit verschillende richtingen bij ons terecht. Ze delen passie voor mobiliteit, zoekend naar synergie.

“In 2020 gaan we echt loskomen van traditioneel denken,” zegt Koen. Hij draait vanuit zijn studie politicologie enthousiast mee in de wereld van de verkeerskunde. “Neem het parkeerbeleid. Ik voorzie dat gemeenten samenwerking aangaan met bedrijven om deelmobiliteit te bieden voor burgers en klanten.”

“En dat is een totaal andere benadering dan vasthouden aan parkeernormen,” zegt Alexander. Met twintig jaar ervaring in de advieswereld weet hij waarover hij praat. “De stikstofproblematiek gaat ons dwingen om nog meer onbevangen en onbevooroordeeld nieuw beleid te ontwikkelen.”

“Waarbij veel verschillende partners elkaar gaan vinden; samen,” zegt Hilde. “Net zoals fietsers op een druk fietspad die constant inspelen op veranderende situaties en samen een weg vinden.” Alexander glimlacht. “Waarbij wij als verkeerskundig bureau kennis van diverse soorten mobiliteiten samenbrengen, waarbij we voor beleidsmakers, ondersteunen in zowel het bepalen als het waarmaken van beleid,” zegt hij.

“Want een goed verkeerskundig bureau is meer dan alleen verkeerskunde,” filosofeert Koen. “Zelfs meso-projecten kunnen op micro-niveau begonnen worden,” vult Hilde aan. “Bottom-up”. “Zoals je met het opwaarderen van een stationsgebied en de toegenomen vraag investering in knelpunten van bijvoorbeeld het spoorwegnetwerk op de agenda kan zetten,” zegt Koen.

“En dan ben je als kleine speler dus wel degelijk in staat om in samenwerking grote vraagstukken te benaderen, uitstijgend boven eigenbelang, met duurzame oplossingen,” zegt Alexander. “Daarbij hoeft het trouwens niet altijd te gaan om grote infrastructurele projecten.”

“Nee,” zegt Koen. “Gedragsverandering is ook te bewerkstelligen met kleine dingen, als je maar integraal durft te kijken.”

“Waarbij je elkaar dus nodig hebt,” gaat Hilde verder. “Het is van groot belang om niet alleen je eigen richting te kennen, maar ook in te spelen op waar je medeweggebruikers heen willen.”

“Mobility connected,” concludeert Alexander. Ze lachen alledrie. We gaan zeker van ze horen in 2020!

Toevoeging 2021: Dit artikel kwam tot stand voor de uitbraak van het coronavirus. Koen Beekhuis heeft ons sindsdien verlaten en timmert nu aan de weg bij ‘concullega’ Movares. Alexander Beterams is nu onze Operationeel Manager en Hilde Oudman maakt als adviseur communicatie nog altijd deel uit van ons team. Wil je ook deel uitmaken van ons team? Bekijk onze vacatures!