SLIMME EN SCHONE STADSLOGISTIEK

De omvang van de pakketmarkt blijft elk jaar flink toenemen, met meer druk op de bestaande infrastructuur, het milieu én de relatie met uw buren. De binnenstadslogistiek stelt de stedelijke structuur op de proef wat leidt tot meer aandacht voor duurzame vormen van stadsbevoorrading. Bovendien speelt de Europese wetgeving een rol, die stelt dat in 2050 alleen emissievrije voertuigen de stad in mogen. Grote en kleine bedrijven zijn al goed op (de) weg met schone alternatieven, maar de markt is erg versnipperd en samenwerkingen zijn complex. Er liggen mooie kansen om de stadslogistiek slim en schoon te verbeteren. Hiervoor is strategie en beleid van de gemeente gewenst.

JUISTE BALANS

De juiste balans voor slimme en schone stadslogistiek is van lokale factoren afhankelijk zoals de stedelijke structuur, lokale bedrijven en gedrag van consumenten. Dit vraagt om een integrale oplossing waar zowel de leefbaarheid van de stad, het belang van de ondernemers als de efficiëntie erop vooruitgaan.

Wat kunnen wij hierin bieden?

  • Waardevol inzicht en kennis van stadslogistiek vanuit de praktijk;
  • Ervaring met gemeentelijke vraagstukken en lokale kenmerken;
  • Advies rondom infrastructuur, wet- en regelgeving om duurzame logistiek te bevorderen;
  • Kennis m.b.t. het oplossen van problematiek in stadscentra rondom de laad- en lossituatie;
  • Praktisch advies over de do’s en don’ts rondom de inzet van LEVV’s voor de last mile;
  • Procesbegeleiding voor implementatie van Last Mile Hubs;
  • Een projectteam met verschillende achtergronden: voor elk project de juiste mix;

Neem contact met ons op voor meer informatie.