Home

Welkom bij de Loendersloot Groep

Loendersloot Groep heeft brede expertise op het gebied van verkeer, vervoer, openbare ruimte en mobiliteit. Wij bieden verkeerskundig onderzoek, ontwerp, project management en procesbegeleiding van plan tot realisatie.

Wij hebben expertise op het gebied van fiets en electromobiliteit, verkeersmanagement, ‘infraconstructie’ en openbare ruimte in de breedste zin van het woord. Met innovatieve oplossingen en technische kennis bieden we maatwerk voor elk project.

Met onze gebiedsanalyses en verkenningen, mobiliteitsplannen en meerjarenplannen werken wij aan beleid en realiseren wij optimale resultaten  voor een breed scala aan opdrachtgevers, van groot tot klein.  Een flexibele en informele benadering maakt dat wij onze opdrachtgevers optimaal ontzorgen.

U kunt uw vragen vrijblijvend aan ons stellen via de contactpagina.

Loendersloot breidt uit

Om aan de groeiende vraag naar verkeerskundigen te voldoen hebben wij ons team recentelijk fors uitgebreid. De vraag van de markt blijft hoog. Daarom hebben wij weer nieuwe vacatures We horen graag van je!

Spoor Corridor Rotterdam-Genua

Loendersloot Groep doet momenteel onderzoek naar de interregionale samenwerking bij de ontwikkeling van spoorinfrastructuur op de Rhine-Alpine Corridor. Lees meer over de Interregional Alliance for the Rhine Alpine Corridor (EGTC).

Nieuwe standaard fietsmarkeringen

Loendersloot ontwikkelde in samenwerking een nieuwe standaard voor markeringen op doorfietspaden. De standaard is ontwikkeld om het aantal eenzijdige fietsongevallen te reduceren, met testvakken tussen Utrecht en Amersfoort.

CONTACT