Presentatie rapport ‘Verbeterde wegmarkering op snelfietsroutes’


Presentatie rapport 'Verbeterde wegmarkering op snelfietsroutes'

Op woensdag 22 november 2017 is op de Beurs voor Verkeer, Mobiliteit en Parkeren het eindrapport 'verbeterde wegmarkering en bewegwijzering op snelfietsroutes' gepresenteerd. Adviseur fietsbeleid Bas Hendriksen (namens de Loendersloot Groep) heeft samen met verkeerspycholoog Mariette Pol (Keuzeweg) en Robert Galjaard (Van Rens mobiliteit) in opdracht van de Provincie Utrecht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om wegmarkering en bewegwijzering te verbeteren, zodat de veiligheid van de fietsers en het comfort van de fietsers een impuls krijgt.

De wegmarkering wordt verbeterd door consequent kantmarkering aan te brengen en door het aanbrengen van een dubbele asmarkering, die bovendien veel langere strepen kent dan tot op heden gebruikelijk is. Bij kruisingen wordt tussen de beide asmarkeringen een blauwe strook aangebracht, die - net als twee grote richtingspijlen - attentieverhogend moet werken voor het kruisende verkeer.

Ook ten aanzien van de bewegwijzering worden innovaties toegepast: naast de bestaande handwegwijzers komen er voorwegwijzers (voor het kruispunt) en doelenborden (na het kruispunt). Schuine en groene teksten verdwijnen en de borden worden aanzienlijk groter dan nu het geval is, zodat de leesbaarheid (ook bij hogere snelheden) wordt vergroot.

Download het Eindrapport Verbeterde wegmarkering op snelfietsroutes (pdf, 7 mb).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseur fietsbeleid Bas Hendriksen.