Partners

PARTNERS

Dutch Bicycle Centre

17 ondernemers in één gebouw die samenwerken op het gebied van alles wat met fietsen te maken heeft.

www.dutchbicyclecentre.nl

Dutch Cycling Embassy

Ruben Loendersloot is bestuurslid van de Dutch Cycling Embassy, de experts op het gebied van fietsen met als doel de Nederlandse kennis van fietsen verder te brengen.

www.dutchcycling.nl

Fietsdiensten.nl

Jos Sluijsmans van Fietsdiensten.nl adviseert over fietsstimulering van werknemers en het inzetten van duurzame vervoermiddelen bij de bedrijfsvoering.
www.fietsdiensten.nl

Spyng Mobility

The system integrator who makes your world more sustainable by providing dedicated solutions for international clients to improve mobility, based on a wide scale of proven multi-vendor products and systems.

www.spyng-mobility.com

Keuzeweg

Mariëtte Pol van Keuzeweg is verkeerspsycholoog en betrokken bij de projecten op het gebied van wegmarkering en bewegwijzering op snelfietsroutes.

www.keuzeweg.nl

Buro PAM

Voor vormgeving en architectuur.

www.buro-pam.nl

Van Rens mobiliteit

Van Rens mobiliteit zijn experts op het gebied van wegmarkering en bewegwijzering, en projectpartner bij de snelfietsroute Utrecht-Amersfoort

www.vanrensmobiliteit.nl

Cissonius Groep

Helpt u verder met vragen en projecten op het gebied van Openbaar Vervoer en doelgroepen vervoer.

www.cissonius.nl

Team Red

Samenwerkingsorganisatie van internationale adviseurs op het gebied van verkeer en mobiliteit.

www.team-red.net

Steggink Infra

Voor civieltechnisch advies en projectmanagement.

www.stegginkinfra.nl

Adviseursnetwerk

Dit netwerk verbindt adviseurs op het gebied van verkeer en vervoer met verschillende specialismen.

www.adviseursnetwerkverkeerenvervoer.nl

Civil Management

Bij Civil Management werken ‘vakidioten’ met hart voor de zaak en passie voor het vak. Civieltechnisch ontwerpers werken aan bestek en tekeningen van rioolstelsels, wegen en overige inrichtingsvraagstukken van de openbare ruimte.

www.civilmanagement.nl