Partners

PARTNERS

Per Fietskoerier

Per Fietskoerier levert post en pakketten per fiets af in en om Nijmegen. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

www.perfietskoerier.nl

Dutch Bicycle Centre

17 ondernemers in één gebouw die samenwerken op het gebied van alles wat met fietsen te maken heeft.

www.dutchbicyclecentre.nl

Fietsdiensten.nl

Jos Sluijsmans van Fietsdiensten.nl adviseert over fietsstimulering van werknemers en het inzetten van duurzame vervoermiddelen bij de bedrijfsvoering.
www.fietsdiensten.nl

Dutch Cycling Embassy

Ruben Loendersloot is bestuurslid van de Dutch Cycling Embassy, de experts op het gebied van fietsen met als doel de Nederlandse kennis van fietsen verder te brengen.

www.dutchcycling.nl

Keuzeweg

Mariëtte Pol van Keuzeweg is verkeerspsycholoog en betrokken bij de projecten op het gebied van wegmarkering en bewegwijzering op snelfietsroutes.

www.keuzeweg.nl

Stad Land Water

Voor civiel technische vraagstukken en tekenwerk.

www.stadlandwater.nl

Buro PAM

Voor vormgeving en architectuur.

www.buro-pam.nl

Van Rens mobiliteit

VAn Rens mobiliteit zijn experts op het gebied van wegmarkering en bewegwijzering, en projectpartner bij de snelfietsroute Utrecht-Amersfoort

www.vanrensmobiliteit.nl

Cissonius Groep

Helpt u verder met vragen en projecten op het gebied van Openbaar Vervoer en doelgroepen vervoer.

www.cissonius.nl

Team Red

Samenwerkingsorganisatie van internationale adviseurs op het gebied van verkeer en mobiliteit.

www.team-red.net

Steggink Infra

Voor civieltechnisch advies en projectmanagement.

www.stegginkinfra.nl

Adviseursnetwerk

Dit netwerk verbindt adviseurs op het gebied van verkeer en vervoer met verschillende specialismen.

www.adviseursnetwerkverkeerenvervoer.nl