Partners

PARTNERS

Per Fietskoerier

Fietskoeriers in Nijmegen

www.perfietskoerier.nl

Dutch Bicycle Centre

17 ondernemers in één gebouw die samenwerken op het gebied van alles wat met fietsen te maken heeft.

www.dutchbicyclecentre.nl

Fietsdiensten.nl

Jos Sluijsmans van Fietsdiensten.nl adviseert over fietsstimulering van werknemers en het inzetten van duurzame vervoermiddelen bij de bedrijfsvoering.
www.fietsdiensten.nl

Dutch Cycling Embassy

Experts op het gebied van fietsen met als doel de Nederlandse kennis van fietsen verder te brengen.

www.dutchcycling.nl

Cicconius Groep

Helpt u verder met vragen en projecten op het gebied van Openbaar Vervoer en doelgroepen vervoer.

www.cissonius.nl

Team Red

Samenwerkingsorganisatie van internationale adviseurs op het gebied van verkeer en mobiliteit.

www.team-red.net

Steggink Infra

Voor civieltechnisch advies en projectmanagement.

www.stegginkinfra.nl

Adviseursnetwerk

Dit netwerk verbindt adviseurs op het gebied van verkeer en vervoer met verschillende specialismen.

www.adviseursnetwerkverkeerenvervoer.nl

Stad Land Water

Voor civiel technische vraagstukken en tekenwerk.

www.stadlandwater.nl

Buro PAM

Voor vormgeving en architectuur.

www.buro-pam.nl

Rinske Bosma

Webadvies, websites en apps.

www.rinskebosma.com