2021: Kan de tweede auto weg?

Februari 2021

Vaak hebben we een duwtje nodig om iets nieuws te zien, om tot een openbaring te komen. De tweede auto, die voor het modale Nederlandse huishouden gaandeweg een vanzelfsprekend gegeven werd in de loop van de jaren ’90, kan weg! Er is immers een andere manier van werken mogelijk dan allebei twee keer per dag op ongeveer hetzelfde moment in twee auto’s te stappen. Er is een beter leven mogelijk dan allebei sleeds bij te dragen aan de file!

Thuiswerken heeft in 2020 zijn waarde bewezen. Al hoewel velen volgens onderzoek van de SER nog zoeken naar de juiste balans geeft een recent onderzoek van Radiuz aan dat 64% van de Nederlanders maximaal twee tot drie dagen op kantoor wil werken. Het flexibele thuiswerken zal een blijvend onderdeel worden van onze werkroutines. Er is een duidelijke oproep aan werkgevers om dit definitief mogelijk te maken.

Voor het slagen van dit nieuwe werken is de vrijheid tot eigen keuze van belang. Voor elk huishouden en ook voor elk bedrijf zal de balans anders zijn. Hoe kunnen werknemers en werkgevers hun werkzaamheden zo effectief op elkaar afstemmen dat er ruimte is voor een optimale invulling van de werktaken, de sociale contacten, gezinstaken, huishouden en uiteraard, tijd voor elkaar.

Loendersloot heeft bij haar parkeeronderzoeken in Nijmegen geconstateerd dat in 2020 de parkeerdruk in woonwijken zonder gereguleerd parkeren gedurende de dag is toegenomen; een teken dat veel auto’s die voorheen deelnamen aan het dagelijks forensenverkeer nu voor de deur blijven staan. In veel huishoudens worden kosten en baten van de tweede auto momenteel opgemaakt. Men mag er mentaal misschien nog niet helemaal aan toe zijn, maar de cijfers zijn duidelijk.

De kosten van het onderhouden van een eigen tweede ‘heilige koe’ bedragen volgens het Nibud bijna € 700 per maand. Door slimmer en efficiënter om te gaan met tijd, ruimte, werk en privé zijn alternatieven niet alleen goedkoper, ze helpen ook bij het realiseren van een milieuvriendelijke levensstijl.

Ondertussen zijn de elektrische cargobikes niet aan te slepen, blijft deelmobiliteit bezig met een gestage opmars, zowel voor de deelauto als de deelscooter en wordt de E-bike in combinatie met snelfietspaden steeds meer een volwaardige vorm van vervoer. Met elektrische auto’s nu betaalbaar voor steeds meer consumenten is het bovendien aantrekkelijk geworden om twee benzineslurpers te verruilen voor één eco-alternatief.

De wens voor andere vormen van vervoer blijkt ook uit cijfers van Radiuz. Circa de helft van de medewerkers van generatie GenX (geboortejaar van 1960 tot circa 1980) zou graag zien dat zij via hun werkgever andere vormen van vervoer krijgen aangeboden. De wens voor deelautogebruik staat hier bovenaan, op de voet gevolgd door trein en fiets. Bij de millennials (geboren vanaf 1980) is deze wens vergelijkbaar, maar blijft de traditionele droom van een eigen auto ook door de verlangens heen lopen.

Al deze wensen vragen om een nieuwe balans die voor elk huishouden, elk bedrijf en ook elke gemeente anders zal zijn. Het is aan beleidsmakers om alle vormen van mobiliteit in de juiste balans aan te bieden. Voor grote steden kan hier vaak in bulk gedacht en gewerkt worden (eveneens met de nodige uitdagingen, zoals bijvoorbeeld wethouder van Hooydonck van de gemeente Utrecht bevestigt), maar voor kleinere gemeenten is het belang van maatwerk onmiskenbaar.

Loendersloot heeft in 2020 met haar projecten midden in deze ontwikkelingen gestaan. We ontwikkelden samen met gemeenten maatwerk t.a.v. laadpalennetwerken, vonden te midden van alle beschikbare technologie een juiste balans voor toepassing van iVRI, onderzochtten de optimale inrichting van het snelfietspad en onderschreven het belang van de oervorm van mobiliteit; het lopen van a naar b als (onderdeel van) een reis.

De complexe balans van behoefte, ruimte en tijd is niet meer te vermijden voor de verkeerskundige van nu. Wie gebruikt welke vorm van mobiliteit waar en op welk moment? Het is een vraag die de verkeerskunde dwingt uit vertrouwde hokjes te komen en steeds meer in contact te staan met de consument. Luisteren én inspireren door het aanbieden van keuzes is meer dan ooit belangrijk. Het thuiswerken is voor grote aantallen mensen immers een verworven goed geworden. De vraag ‘hoe wil jij het?’ staat centraal voor het verder vorm geven aan de mobiliteit van de toekomst.

Wat denk jij? Kan de tweede auto weg? Wij horen het graag! Doe mee aan onze Linkedin-poll of laat een berichtje achter op ons contactformulier

In 2021 zal Loendersloot met online artikelen seriematig ingaan op meerdere aspecten van deze nieuwe ontwikkelingen: deelmobiliteit, elektrisch rijden, snelle E-bikes, ander gebruik van snelheidslimieten en de koppeling met smart rijden, openbaar vervoer op afroep, de voetganger en de rol van maatwerk. Wij bespreken deze thema’s graag en werken graag volgens het principe van cocreatie aan de juiste oplossingen.