Masterplan Fietscorridor Zwolle – Enschede – Münster

Januari 2022

Na betrokken geweest te zijn bij de totstandkoming van verschillende doorfietsroutes werd het voor ons tijd om een grensoverschrijdende verdieping te maken. Samen met het Duitse ingenieursbureau Fischer Teamplan en Intercultural Management Cross-border Cooperation Jan Oostenbrink ontwikkelden wij een Masterplan voor de internationale Fietscorridor Zwolle – Enschede – Münster. Hierbij werden er meerdere tracékeuzes onderzocht met ook nadrukkelijk aandacht voor verbindende routes van en naar het lokale netwerk en van en naar de stations langs Euregio Rail, de spoorverbinding Zwolle – Enschede – Münster.

In opdracht van Gemeente Enschede en haar partners (gemeenten en provincies in zowel Nederland als Duitsland) is door de samenwerkende partners een 140 km lange corridor van Zwolle via Enschede tot het Duitse Münster onderzocht. Dit is mede mogelijk gemaakt door een INTERREG-subsidie. Tijdens het onderzoek werd er niet alleen naar bestaande fietsinfrastructuur en plannen voor de toekomst gekeken, maar ook nadrukkelijk naar de cohesie met het openbaar vervoer, met een focus op de trein. Met versterking van de fietsroutes van en naar stations, wordt de lobby Euregio Rail om de regionale positie van de corridor verder te versterken nadrukkelijk ondersteund.

Voor zes deeltrajecten is er een gedetailleerde analyse gemaakt van bestaande routes en bestaande plannen, zowel op gemeentelijk als regionaal niveau. Dit zal uiteindelijk leiden tot een concrete vastlegging van het hoofdtraject, alsmede de bepaling van de tracés voor de aanvullende routes vanaf lokale bestemmingen en stations, de zogenaamde ‘feeders’. Loendersloot Groep was bij het maken van het masterplan betrokken om met name de Duitse en Nederlandse aanpak te harmoniseren.

Adviseur Hannah Worringer heeft roots aan beide kanten van de grens en is in staat om krachtig met de verschillende stakeholders te communiceren. Voor het vervolgtraject is het belangrijk dat de grensoverschrijdende samenwerking verder wordt verdiept en dat Nederlandse en Duitse partijen van elkaar kunnen leren, zowel bij de concrete planning als uitvoering.

Hannah: „Het meest verrijkend aan dit project was voor mij de samenwerking, niet alleen met de mede-uitvoerende partijen Fischer Teamplan en Jan Oostenbrink, maar met alle verschillende stakeholders, van de Duitse Kreisen Borken en Steinfurt en Stadt Münster tot de provincie Overijssel en de vertegenwoordigers van Euregio Enschede-Gronau. Van Jan Oostenbrink leerde ik hierbij om vanuit een breed perspectief naar alle belangen van de stakeholders en de omgeving te kijken. Daarbij is het mooi dat er ook vanuit Duitse kant veel behoefte aan een snelle en goede aanpak is. Er zijn diverse subsidieprogramma’s beschikbaar om de aanleg van fietsinfrastructuur te versnellen.“

„Het is dan de kunst om de beschikbare subsidies zo effectief mogelijk te gaan inzetten. Door onze betrokkenheid bij het Euregionaal Mobiliteitsplan voor de Euregio Rijn-Waal zijn we goed bekend met wat er momenteel allemaal speelt, zowel aan de Duitse als de Nederlandse zijde van de grens. Dat komt ook dit project ten goede. Door niet alleen te kijken naar een snelfietsroute zelf, maar naar een hele corridor inclusief het spoor, zijn er veel verrijkende inzichten ontstaan.“

Het masterplan is inmiddels aan de opdrachtgever opgeleverd. Het is nu aan het consortium van opdrachtgevers om volgende stappen te zetten naar de uitvoering van het masterplan. Uiteraard passen wij onze grensoverschrijdende kennis ook graag weer toe bij de volgende fase van uitvoering.