OVER ONS

We werken bij Loendersloot met een gevarieerd team. Door de combinatie van verschillende kennisvelden en competenties kunnen we u in het hele proces/project van dienst zijn. Of het nu gaat om een advies ten aanzien van een verkeerssituatie, levering en plaatsing van specifieke verkeersproducten of de organisatie van een evenement. Door de inzet van de juiste mensen en middelen zorgen wij er altijd voor dat uw vraag adequaat wordt opgepakt.

RUBEN LOENDERSLOOT

Directeur, senior adviseur mobiliteit, projectleider, dagvoorzitter

ruben@loenderslootgroep.nl

Loendersloot’s charismatische directeur en oprichter heeft het unieke talent om mensen en organisaties samen te brengen. Snel schakelend tussen proces en inhoud is hij in staat om beweging in projecten te brengen, met snel meetbare resultaten. Ruben’s specialisaties zijn fietsmobiliteit, beleidsontwikkeling en management. Naast het werk als inhoudelijk adviseur treedt Ruben regelmatig op als dagvoorzitter. Hij is gewend aan een internationaal gehoor en is naast het Nederlands ook vloeiend in Duits en Engels.

RUBEN LOENDERSLOOT

Directeur, senior adviseur mobiliteit, projectleider, dagvoorzitter

ruben@loenderslootgroep.nl

Loendersloot’s charismatische directeur en oprichter heeft het unieke talent om mensen en organisaties samen te brengen. Snel schakelend tussen proces en inhoud is hij in staat om beweging in projecten te brengen, met snel meetbare resultaten. Ruben’s specialisaties zijn fietsmobiliteit, beleidsontwikkeling en management. Naast het werk als inhoudelijk adviseur treedt Ruben regelmatig op als dagvoorzitter. Hij is gewend aan een internationaal gehoor en is naast het Nederlands ook vloeiend in Duits en Engels.

KEES DEN HOLLANDER

Directeur, senior adviseur mobiliteit, projectleider

kees@loenderslootgroep.nl

Kees is directeur van Loendersloot Groep en een mobiliteitsexpert met meer dan 25 jaar werkervaring in de Verenigde Staten, België, Ierland, Zweden, Finland en Denemarken. Hij is een natuurlijke bruggenbouwer en werkte samen met de gemeente Kopenhagen aan de ontwikkeling en implementatie van innovatieve Intelligent Transport Systems (ITS). Naast zijn gedegen technische kennis van mobiliteitssystemen en verkeersdatabeheer heeft Kees veel ervaring met beleidsontwikkeling en implementatie.

KEES DEN HOLLANDER

Directeur, senior adviseur mobiliteit, projectleider

kees@loenderslootgroep.nl

Kees is directeur van Loendersloot Groep en een mobiliteitsexpert met meer dan 25 jaar werkervaring in de Verenigde Staten, België, Ierland, Zweden, Finland en Denemarken. Hij is een natuurlijke bruggenbouwer en werkte samen met de gemeente Kopenhagen aan de ontwikkeling en implementatie van innovatieve Intelligent Transport Systems (ITS). Naast zijn gedegen technische kennis van mobiliteitssystemen en verkeersdatabeheer heeft Kees veel ervaring met beleidsontwikkeling en implementatie.

ROBIN VAN VUGT

Commercieel manager, projectleider, eventmanager

robin@loenderslootgroep.nl

Robin is Loendersloot’s commercieel manager en projectleider. Met een groot netwerk weet hij precies wat er op de markt speelt binnen de werkvelden verkeersmanagement, verkeer, mobiliteit en interim-consultancy. Als geen ander weet hij vraag en antwoord te combineren en de juiste mobiliteitsexpert aan het juiste project te koppelen. Daarnaast is Robin een ervaren projectleider en eventmanager, met expertise op het gebied van procesmanagement van mobiliteitsvraagstukken in binnen- en buitenland.

ROBIN VAN VUGT

Commercieel manager, projectleider, eventmanager

robin@loenderslootgroep.nl

Robin is Loendersloot’s commercieel manager en projectleider. Met een groot netwerk weet hij precies wat er op de markt speelt binnen de werkvelden verkeersmanagement, verkeer, mobiliteit en interim-consultancy. Als geen ander weet hij vraag en antwoord te combineren en de juiste mobiliteitsexpert aan het juiste project te koppelen. Daarnaast is Robin een ervaren projectleider en eventmanager, met expertise op het gebied van procesmanagement van mobiliteitsvraagstukken in binnen- en buitenland.

BOMAN HOMMES

Bedrijfsleider

boman.hommes@loenderslootgroep.nl

Boman is Loendersloot’s energieke bedrijfsleider, met oog voor innovatieve oplossingen. Hij biedt zowel onze verkeerskundigen als onze opdrachtgevers een luisterend oor, stuurt bij waar nodig en geeft betrokken leiding. Boman heeft veel ervaring met het begeleiden van verkeerskundige projecten, van aanbestedings-, tot en met uitvoeringfase. Hij weet met zijn enthousiaste persoonlijkheid mensen en projecten in beweging te krijgen. Slim, eigenwijs en met oog voor detail draagt hij bij aan de vitaliteit van Loendersloot.

BOMAN HOMMES

Bedrijfsleider

boman.hommes@loenderslootgroep.nl

Boman is Loendersloot’s energieke bedrijfsleider, met oog voor innovatieve oplossingen. Hij biedt zowel onze verkeerskundigen als onze opdrachtgevers een luisterend oor, stuurt bij waar nodig en geeft betrokken leiding. Boman heeft veel ervaring met het begeleiden van verkeerskundige projecten, van aanbestedings-, tot en met uitvoeringfase. Hij weet met zijn enthousiaste persoonlijkheid mensen en projecten in beweging te krijgen. Slim, eigenwijs en met oog voor detail draagt hij bij aan de vitaliteit van Loendersloot.

VIVIENNE VAN DER VEEN

Werkgelukmakelaar

vivienne.vanderveen@loenderslootgroep.nl

Vivienne zet zich vol positieve energie in voor ‘de juiste mensen op de juiste plek’, met een gezonde balans tussen de competenties van de medewerkers en de wensen van de opdrachtgevers. Optimale oplossingen resulteren in gelukkige medewerkers, die zo natuurlijke ambassadeurs worden voor de organisaties waar ze werken. Vivienne verdiende haar sporen in de automotive-branche. Haar opleidingen veranderkunde en werkgeluk zet ze bij Loendersloot in om bij te dragen aan duurzame mobiliteit in de breedste zin van het woord.

VIVIENNE VAN DER VEEN

Werkgelukmakelaar

vivienne.vanderveen@loenderslootgroep.nl

Vivienne zet zich vol positieve energie in voor ‘de juiste mensen op de juiste plek’, met een gezonde balans tussen de competenties van de medewerkers en de wensen van de opdrachtgevers. Optimale oplossingen resulteren in gelukkige medewerkers, die zo natuurlijke ambassadeurs worden voor de organisaties waar ze werken. Vivienne verdiende haar sporen in de automotive-branche. Haar opleidingen veranderkunde en werkgeluk zet ze bij Loendersloot in om bij te dragen aan duurzame mobiliteit in de breedste zin van het woord.

ROB BOSHOUWERS

Senior adviseur ruimtelijke ordening, projectleider, procesmanager

rob@loenderslootgroep.nl

Rob is een expert op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, met een grote staat van dienst. Hij werkte bij diverse gemeenten en provincies in het oosten en zuiden van Nederland en is momenteel gedetacheerd bij de gemeente Oss. Zijn portefeuille bestaat uit de herinrichting van openbaar gebied, centrumontwikkeling, woningbouwontwikkeling, mobiliteit en snelfietsroutes. Rob heeft ervaring met complexe ruimtelijke vraagstukken, met een breed scala aan betrokken partijen en soms tegengestelde belangen.

ROB BOSHOUWERS

Senior adviseur ruimtelijke ordening, projectleider, procesmanager

rob@loenderslootgroep.nl

Rob is een expert op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, met een grote staat van dienst. Hij werkte bij diverse gemeenten en provincies in het oosten en zuiden van Nederland en is momenteel gedetacheerd bij de gemeente Oss. Zijn portefeuille bestaat uit de herinrichting van openbaar gebied, centrumontwikkeling, woningbouwontwikkeling, mobiliteit en snelfietsroutes. Rob heeft ervaring met complexe ruimtelijke vraagstukken, met een breed scala aan betrokken partijen en soms tegengestelde belangen.

BAS HENDRIKSEN

Senior adviseur fietsmobiliteit, projectleider, onderzoeker

bas@loenderslootgroep.nl

Bas Hendriksen is een ervaren adviseur, projectleider en onderzoeker op het gebied van fietsbeleid en verkeersveiligheid. Ook geeft hij geregeld presentaties, workshops en rondleidingen over het thema fietsbeleid voor de Dutch Cycling Embassy. Voor de gemeente Amsterdam werkt Bas aan de realisatie van het Meerjarenplan Fiets 2017-2022. Daarnaast werkt Bas aan innovatieve projecten, waaronder de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor markeringen op (snel)fietspaden ter vergroting van de verkeersveiligheid.

BAS HENDRIKSEN

Senior adviseur fietsmobiliteit, projectleider, onderzoeker

bas@loenderslootgroep.nl

Bas Hendriksen is een ervaren adviseur, projectleider en onderzoeker op het gebied van fietsbeleid en verkeersveiligheid. Ook geeft hij geregeld presentaties, workshops en rondleidingen over het thema fietsbeleid voor de Dutch Cycling Embassy. Voor de gemeente Amsterdam werkt Bas aan de realisatie van het Meerjarenplan Fiets 2017-2022. Daarnaast werkt Bas aan innovatieve projecten, waaronder de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor markeringen op (snel)fietspaden ter vergroting van de verkeersveiligheid.

ALEXANDER BETERAMS

Senior adviseur mobiliteit, projectmanager, onderzoeker

alexander.beterams@loenderslootgroep.nl

Alexander is een echte generalist binnen de verkeerskunde, of het nu gaat over (verkeers)veiligheid, verkeersmaatregelen, inrichting van weginfrastructuur, bewegwijzering of verkeerstechniek. Hij heeft bijna twintig jaar ervaring in de advieswereld, bij overheden en aannemerij. Als projectmanager weet hij de juiste inhoud en sturing te geven aan projecten in verschillende contractvormen en stadia. Alexander deelt graag kennis met het ontwikkelen en geven van les en kennisprogramma’s, allemaal vanuit zijn intrinsieke drive om zaken te verbeteren. Hierbij vervult hij zijn rol met veel energie, passie en een kritische blik.

ALEXANDER BETERAMS

Senior adviseur mobiliteit, projectmanager, onderzoeker

alexander.beterams@loenderslootgroep.nl

Alexander is een echte generalist binnen de verkeerskunde, of het nu gaat over (verkeers)veiligheid, verkeersmaatregelen, inrichting van weginfrastructuur, bewegwijzering of verkeerstechniek. Hij heeft bijna twintig jaar ervaring in de advieswereld, bij overheden en aannemerij. Als projectmanager weet hij de juiste inhoud en sturing te geven aan projecten in verschillende contractvormen en stadia. Alexander deelt graag kennis met het ontwikkelen en geven van les en kennisprogramma’s, allemaal vanuit zijn intrinsieke drive om zaken te verbeteren. Hierbij vervult hij zijn rol met veel energie, passie en een kritische blik.

PAVEL GAINA

Senior technisch adviseur

pavel@loenderslootgroep.nl

Pavel is een ervaren technisch adviseur die zich beweegt op het raakvlak tussen verkeerskunde en technologie. Hij adviseert binnen het specialisme van Intelligent Transport Systems en heeft veel praktijkervaring met de installatie van verkeersregelinstallaties en management van verkeerscentrales. Pavel beweegt zich hierbij in binnen- en buitenland. Pavel deed o.a. inbedrijfstellingen van verkeerscentrales in Medellin, Colombia en Sint Petersburg, Rusland. Hij is gedetacheerd als procesmanager bij Rijkswaterstaat.

PAVEL GAINA

Senior technisch adviseur

pavel@loenderslootgroep.nl

Pavel is een ervaren technisch adviseur die zich beweegt op het raakvlak tussen verkeerskunde en technologie. Hij adviseert binnen het specialisme van Intelligent Transport Systems en heeft veel praktijkervaring met de installatie van verkeersregelinstallaties en management van verkeerscentrales. Pavel beweegt zich hierbij in binnen- en buitenland. Pavel deed o.a. inbedrijfstellingen van verkeerscentrales in Medellin, Colombia en Sint Petersburg, Rusland. Hij is gedetacheerd als procesmanager bij Rijkswaterstaat.

MARGARITA YERASTOVA

Senior adviseur mobiliteit en design, grafisch vormgever

margarita.yerastova@loenderslootgroep.nl

Margarita heeft het unieke talent om creatieve kwaliteit te combineren met het ontwikkelen van mobiliteitstrategieën. Ze studeerde Fine Arts & Graphic Design aan de Universiteit van Florida en behaalde in 2018 haar master Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Margarita heeft meer dan tien jaar werkervaring in zowel Nederland als de Verenigde Staten. Ze heeft de visie dat bebouwd gebied, als een unieke menselijke creatie, intuïtief moet worden ontworpen met de eindgebruiker: mensen. De fiets speelt hierbij een onmisbare rol.

MARGARITA YERASTOVA

Senior adviseur mobiliteit en design, grafisch vormgever

margarita.yerastova@loenderslootgroep.nl

Margarita heeft het unieke talent om creatieve kwaliteit te combineren met het ontwikkelen van mobiliteitstrategieën. Ze studeerde Fine Arts & Graphic Design aan de Universiteit van Florida en behaalde in 2018 haar master Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Margarita heeft meer dan tien jaar werkervaring in zowel Nederland als de Verenigde Staten. Ze heeft de visie dat bebouwd gebied, als een unieke menselijke creatie, intuïtief moet worden ontworpen met de eindgebruiker: mensen. De fiets speelt hierbij een onmisbare rol.

JAN DE BONTE

Senior adviseur ITS, commercieel manager

jdb@spyng-mobility.com

Jan werkte in zijn lange carriëre o.a. als directeur voor Imtech, Peek Traffic en Dynniq Peek Traffic, eerst als System Integrator van technische installaties en integrale besturingssystemen, later als Business Development & International Sales voor Intelligente Verkeers Management Systemen. Met Loendersloot’s zusterbedrijf Spyng Mobility biedt Jan integrale verkeersmanagement-oplossingen op basis van multi-vendor producten en systemen. Daarnaast ontwikkelde hij Spyng Mobility’s Multi Modal Shift work shop.

JAN DE BONTE

Senior adviseur ITS, commercieel manager

jdb@spyng-mobility.com

Jan werkte in zijn lange carriëre o.a. als directeur voor Imtech, Peek Traffic en Dynniq Peek Traffic, eerst als System Integrator van technische installaties en integrale besturingssystemen, later als Business Development & International Sales voor Intelligente Verkeers Management Systemen. Met Loendersloot’s zusterbedrijf Spyng Mobility biedt Jan integrale verkeersmanagement-oplossingen op basis van multi-vendor producten en systemen. Daarnaast ontwikkelde hij Spyng Mobility’s Multi Modal Shift work shop.

HANS CRANS

Senior adviseur mobiliteit

Hans werkte van 1973 tot 2014 bij de gemeente Nijmegen als verkeerskundig adviseur en ontwerper van verkeerskundige projecten in de openbare ruimte. Hij werkte aan in- en uitbreidingsplannen van de stad, hield zich bezig met reconstructies en de aanleg van wegen/kruisingen, snelfietsroutes en gaf verkeerskundige inbreng bij grootschalige bouwplannen en bijbehorende bestemmingsplanprocedures. Hans treedt met al zijn ervaring op als klankbord voor Loendersloot medewerkers.

HANS CRANS

Senior adviseur mobiliteit

Hans werkte van 1973 tot 2014 bij de gemeente Nijmegen als verkeerskundig adviseur en ontwerper van verkeerskundige projecten in de openbare ruimte. Hij werkte aan in- en uitbreidingsplannen van de stad, hield zich bezig met reconstructies en de aanleg van wegen/kruisingen, snelfietsroutes en gaf verkeerskundige inbreng bij grootschalige bouwplannen en bijbehorende bestemmingsplanprocedures. Hans treedt met al zijn ervaring op als klankbord voor Loendersloot medewerkers.

GEERT RIJNBERG

Adviseur mobiliteit, onderzoeker

geert@loenderslootgroep.nl

Geert is verkeerskundige met werkervaring op het gebied van kruispuntanalyses, parkeermetingen en herkomstbestemmingsonderzoeken. Hij is ook betrokken bij het maken van bewegwijzeringsplannen en het opstellen van verkeersbesluiten. Geert werkte eerder bij de gemeenten ’s Hertogenbosch, Zutphen, Etten-Leur en Arnhem. Hij is gedetacheerd bij MijnGemeenteDichtbij, de werkorganisatie voor de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Daar maakt hij deel uit van het team Inrichting, Verkeer en Reiniging.

GEERT RIJNBERG

Adviseur mobiliteit, onderzoeker

geert@loenderslootgroep.nl

Geert is verkeerskundige met werkervaring op het gebied van kruispuntanalyses, parkeermetingen en herkomstbestemmingsonderzoeken. Hij is ook betrokken bij het maken van bewegwijzeringsplannen en het opstellen van verkeersbesluiten. Geert werkte eerder bij de gemeenten ’s Hertogenbosch, Zutphen, Etten-Leur en Arnhem. Hij is gedetacheerd bij MijnGemeenteDichtbij, de werkorganisatie voor de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Daar maakt hij deel uit van het team Inrichting, Verkeer en Reiniging.

NICK VAN DER STERREN

Adviseur ruimtelijke ordening, onderzoeker

nick.vandersterren@loenderslootgroep.nl

Nick is een breed opgeleide planoloog, gespecialiseerd op het gebied van de relatie tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling. Hij deed een bachelor Geografie, Planologie & Milieu en een master Spatial Planning aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Na zijn studie deed hij zijn eerste werkervaringen op bij de provincie Gelderland. Voor Loendersloot werkt hij aan projecten voor de gemeente Roermond en de gemeente Rheinberg in Noordrijn-Westfalen. Hierbij is hij o.a. betrokken bij modal-shift en e-mobiliteits-projecten.

NICK VAN DER STERREN

Adviseur ruimtelijke ordening, onderzoeker

nick.vandersterren@loenderslootgroep.nl

Nick is een breed opgeleide planoloog, gespecialiseerd op het gebied van de relatie tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling. Hij deed een bachelor Geografie, Planologie & Milieu en een master Spatial Planning aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Na zijn studie deed hij zijn eerste werkervaringen op bij de provincie Gelderland. Voor Loendersloot werkt hij aan projecten voor de gemeente Roermond en de gemeente Rheinberg in Noordrijn-Westfalen. Hierbij is hij o.a. betrokken bij modal-shift en e-mobiliteits-projecten.

RONALD NOORLOOS

Adviseur mobiliteit, onderzoeker

ronald.noorloos@loenderslootgroep.nl

Ronald specialiseerde zich tijdens zijn opleiding verkeerskunde in gedragsbeïnvloeding, verkeersmanagement en microsimulaties door middel van nieuwe dronebeeldtechnologie. Ronald is gedetacheerd bij de gemeente Renkum. Zijn takenpakket bevat het opstellen van verkeersbesluiten en verkeersplannen bij evenementen en data-analyse van snelheidsdisplays. Ronald heeft alle kwaliteiten die je van een moderne verkeerskundige kunt verwachten; niet alleen cijfermatig en geordend, maar ook creatief, communicatief en flexibel.

RONALD NOORLOOS

Adviseur mobiliteit, onderzoeker

ronald.noorloos@loenderslootgroep.nl

Ronald specialiseerde zich tijdens zijn opleiding verkeerskunde in gedragsbeïnvloeding, verkeersmanagement en microsimulaties door middel van nieuwe dronebeeldtechnologie. Ronald is gedetacheerd bij de gemeente Renkum. Zijn takenpakket bevat het opstellen van verkeersbesluiten en verkeersplannen bij evenementen en data-analyse van snelheidsdisplays. Ronald heeft alle kwaliteiten die je van een moderne verkeerskundige kunt verwachten; niet alleen cijfermatig en geordend, maar ook creatief, communicatief en flexibel.

CARMEN LINSSEN

Adviseur fietsmobiliteit, onderzoeker

carmen.linssen@loenderslootgroep.nl

Carmen deed een master Mobiliteitswetenschappen bij Universiteit Hasselt, waardoor ze een diverse en wetenschappelijke basis in de verkeerskunde heeft. Ze deed vooral onderzoek naar gedragsverandering en (gebruikers van) fietsinfrastructuur. Haar bachelor Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning behaalde ze bij de Wageningen Universiteit.. Bij Loendersloot combineert Carmen haar verschillende disciplines in verkeerskundige projecten om tot een optimaal resultaat te komen.

CARMEN LINSSEN

Adviseur fietsmobiliteit, onderzoeker

carmen.linssen@loenderslootgroep.nl

Carmen deed een master Mobiliteitswetenschappen bij Universiteit Hasselt, waardoor ze een diverse en wetenschappelijke basis in de verkeerskunde heeft. Ze deed vooral onderzoek naar gedragsverandering en (gebruikers van) fietsinfrastructuur. Haar bachelor Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning behaalde ze bij de Wageningen Universiteit.. Bij Loendersloot combineert Carmen haar verschillende disciplines in verkeerskundige projecten om tot een optimaal resultaat te komen.

ANA ALANIS

Adviseur mobiliteit en design, onderzoeker

ana.alanis@loenderslootgroep.nl

Ana bouwt als Spaanstalige adviseur bruggen naar Zuid-Amerika en Zuid-Europa op het gebied van duurzame ruimtelijke ordening. Ana studeerde civiele techniek in haar thuisland Mexico en behaalde haar master Sustainable Urban Planning and Design bij het Koninklijk Instituut van Technologie in Stockholm. Aan de TU in Eindhoven onderzocht ze de motivaties van fietsende tieners. Inmiddels maakt Ana persoonlijk deel uit van de Nederlandse fietscultuur. Ze is de ultieme internationale duurzame mobiliteitsambassadeur.

ANA ALANIS

Adviseur mobiliteit en design, onderzoeker

ana.alanis@loenderslootgroep.nl

Ana bouwt als Spaanstalige adviseur bruggen naar Zuid-Amerika en Zuid-Europa op het gebied van duurzame ruimtelijke ordening. Ana studeerde civiele techniek in haar thuisland Mexico en behaalde haar master Sustainable Urban Planning and Design bij het Koninklijk Instituut van Technologie in Stockholm. Aan de TU in Eindhoven onderzocht ze de motivaties van fietsende tieners. Inmiddels maakt Ana persoonlijk deel uit van de Nederlandse fietscultuur. Ze is de ultieme internationale duurzame mobiliteitsambassadeur.

MICHIEL BROUWER

Adviseur ruimtelijke ordening en mobiliteit, onderzoeker

michiel.brouwer@loenderslootgroep.nl

Michiel heeft een brede planologische achtergrond en hij beschikt daardoor over een goed inzicht in de verscheidene facetten van ruimtelijke ontwikkeling. Hij deed de bachelor Geografie, Planologie & Milieu en vervolgens de master Spatial Planning aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Tijdens zijn masteropleiding heeft Michiel zich gespecialiseerd in Mobility as a Service (MaaS). Michiel is multi-inzetbaar en werkt momenteel o.a. aan projecten voor de gemeente Meierijstad en de realisatie van snelfietspaden. 

MICHIEL BROUWER

Adviseur ruimtelijke ordening en mobiliteit, onderzoeker

michiel.brouwer@loenderslootgroep.nl

Michiel heeft een brede planologische achtergrond en hij beschikt daardoor over een goed inzicht in de verscheidene facetten van ruimtelijke ontwikkeling. Hij deed de bachelor Geografie, Planologie & Milieu en vervolgens de master Spatial Planning aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Tijdens zijn masteropleiding heeft Michiel zich gespecialiseerd in Mobility as a Service (MaaS). Michiel is multi-inzetbaar en werkt momenteel o.a. aan projecten voor de gemeente Meierijstad en de realisatie van snelfietspaden. 

INGE DE VRIES

Adviseur mobiliteit, onderzoeker

inge.devries@loenderslootgroep.nl

Inge studeerde verkeerskunde bij NHL Stenden hogeschool Leeuwarden. Ze verdiepte zich in watermanagement en werkte aan projecten op het gebied van verkeersontwerp, fietsverkeer en duurzame stadsdistributie- en mobiliteit bij o.a. RoyalHaskonig DHV, Rijkswaterstaat en gemeente Groningen. Ze deed onderzoek naar de het gebruik van de cargobike in de Groningse binnenstad en het effect ervan op de bestaande infrastructuur, recht en regelgeving. Inge heeft de ambitie zich bij Loendersloot te verdiepen in o.a. verkeerspsychologie en verkeersmanagement.

INGE DE VRIES

Adviseur mobiliteit, onderzoeker

inge.devries@loenderslootgroep.nl

Inge studeerde verkeerskunde bij NHL Stenden hogeschool Leeuwarden. Ze verdiepte zich in watermanagement en werkte aan projecten op het gebied van verkeersontwerp, fietsverkeer en duurzame stadsdistributie- en mobiliteit bij o.a. RoyalHaskonig DHV, Rijkswaterstaat en gemeente Groningen. Ze deed onderzoek naar de het gebruik van de cargobike in de Groningse binnenstad en het effect ervan op de bestaande infrastructuur, recht en regelgeving. Inge heeft de ambitie zich bij Loendersloot te verdiepen in o.a. verkeerspsychologie en verkeersmanagement.

RENS JONKER

Adviseur beleid, mobiliteit en innovatie, onderzoeker

rens.jonker@loenderslootgroep.nl

Rens is een analytisch sterke probleemoplosser waarbij hij de menselijke kant nooit uit het oog verliest.  Hij heeft een uitgebreide kennis van stadsontwikkeling door zijn master Urban Studies in Brussel. Deze kennis past hij het liefst toe in een multidisciplinair team. Rens heeft zich ook verdiept in regulering rondom free-float mobiliteit. Hierbij onderkent hij het belang van balans tussen innovatiewaarborging en publieke belangen. Zijn werkervaring met betrekking tot gedragsbeïnvloeding biedt een meerwaarde bij het opstellen van beleid.

RENS JONKER

Adviseur beleid, mobiliteit en innovatie, onderzoeker

rens.jonker@loenderslootgroep.nl

Rens is een analytisch sterke probleemoplosser waarbij hij de menselijke kant nooit uit het oog verliest.  Hij heeft een uitgebreide kennis van stadsontwikkeling door zijn master Urban Studies in Brussel. Deze kennis past hij het liefst toe in een multidisciplinair team. Rens heeft zich ook verdiept in regulering rondom free-float mobiliteit. Hierbij onderkent hij het belang van balans tussen innovatiewaarborging en publieke belangen. Zijn werkervaring met betrekking tot gedragsbeïnvloeding biedt een meerwaarde bij het opstellen van beleid.

KOEN BEEKHUIS

Adviseur beleid, mobiliteit en internationale betrekkingen, onderzoeker

koen.beekhuis@loenderslootgroep.nl

Koen studeerde Politicologie in Nederland en rondt momenteel een master Internationale Betrekkingen af bij de Universiteit van Bologna. Hierbij concentreert hij zich op de politieke relaties tussen EU-lidstaten in het kader van de totstandkoming van een Single European Railway Network. Koen verdiept zich in het spanningsveld tussen verschillende overheidslagen en heeft veel kennis van het Europese hoofdspoorwegnet. Hij streeft er naar om duurzaamheid en adoptie van nieuwe technologie bij zijn projecten te integreren.

KOEN BEEKHUIS

Adviseur beleid, mobiliteit en internationale betrekkingen, onderzoeker

koen.beekhuis@loenderslootgroep.nl

Koen studeerde Politicologie in Nederland en rondt momenteel een master Internationale Betrekkingen af bij de Universiteit van Bologna. Hierbij concentreert hij zich op de politieke relaties tussen EU-lidstaten in het kader van de totstandkoming van een Single European Railway Network. Koen verdiept zich in het spanningsveld tussen verschillende overheidslagen en heeft veel kennis van het Europese hoofdspoorwegnet. Hij streeft er naar om duurzaamheid en adoptie van nieuwe technologie bij zijn projecten te integreren.

JESSE VAN HULST

Adviseur mobiliteit, onderzoeker

jesse.vanhulst@loenderslootgroep.nl

Jesse studeerde geografie, planologie en milieu aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Met zijn werk beweegt zich op het raakvlak tussen geografie en journalistiek, vaak met de fiets als middel. Jesse noemt dit concept “cyclo-geography’. Zo fietste hij o.a. langs de Ierse grens om onderzoek te doen naar de grensgemeenschap in de schaduw van de Brexit. Een zelfde ‘hands on-mentaliteit’ bedreef hij voor diverse Nederlandse fietskoeriersdiensten, waar hij zowel daadwerkelijke fiets- als bedrijfsleidingsrollen bekleedde.

JESSE VAN HULST

Adviseur mobiliteit, onderzoeker

jesse.vanhulst@loenderslootgroep.nl

Jesse studeerde geografie, planologie en milieu aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Met zijn werk beweegt zich op het raakvlak tussen geografie en journalistiek, vaak met de fiets als middel. Jesse noemt dit concept “cyclo-geography’. Zo fietste hij o.a. langs de Ierse grens om onderzoek te doen naar de grensgemeenschap in de schaduw van de Brexit. Een zelfde ‘hands on-mentaliteit’ bedreef hij voor diverse Nederlandse fietskoeriersdiensten, waar hij zowel daadwerkelijke fiets- als bedrijfsleidingsrollen bekleedde.

TIM VAN DER WERF

Adviseur beleid en mobiliteit, onderzoeker

tim@loenderslootgroep.nl

Tim deed een Bachelor Politicologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en specialiseert zich in raakvlakken tussen beleid en mobiliteit. Hij heeft veel ervaring met verkeerskundige vragen op micro-niveau (parkeeronderzoeken) en is zijn kennis aan het verdiepen en ervaring aan het verbreden met mobiliteitsonderzoeken op macroniveau (gebiedsonderzoeken en onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuwe mobiliteitscampus). Tim is assertief, oplossingsgericht en altijd een harde werker.

TIM VAN DER WERF

Adviseur beleid en mobiliteit, onderzoeker

tim@loenderslootgroep.nl

Tim deed een Bachelor Politicologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en specialiseert zich in raakvlakken tussen beleid en mobiliteit. Hij heeft veel ervaring met verkeerskundige vragen op micro-niveau (parkeeronderzoeken) en is zijn kennis aan het verdiepen en ervaring aan het verbreden met mobiliteitsonderzoeken op macroniveau (gebiedsonderzoeken en onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuwe mobiliteitscampus). Tim is assertief, oplossingsgericht en altijd een harde werker.

ERIC VAN DER HORST

Adviseur (fiets)verkeerseducatie, projectleider, media

eric.vanderhorst@loenderslootgroep.nl

Eric werkte van 2008 tot 2017 in Engeland als fietsambassadeur “Cycling Dutchman”, waarbij hij zich ontwikkelde tot adviseur (fiets)verkeerseducatie. Hij schreef diverse fietsreisgidsen over zowel Engeland als Nederland en leidde een project waarbij meer dan 10.000 kinderen fiets-en verkeersles kregen op school. Terug in Nederland verdeelt Eric zijn werktijd als leerkracht basisonderwijs, TV-regisseur voor o.a. het NOS Jeugdjournaal en houdt hij zich bij Loendersloot bezig met media en verkeerseducatie. 

ERIC VAN DER HORST

Adviseur (fiets)verkeerseducatie, projectleider, media

eric.vanderhorst@loenderslootgroep.nl

Eric werkte van 2008 tot 2017 in Engeland als fietsambassadeur “Cycling Dutchman”, waarbij hij zich ontwikkelde tot adviseur (fiets)verkeerseducatie. Hij schreef diverse fietsreisgidsen over zowel Engeland als Nederland en leidde een project waarbij meer dan 10.000 kinderen fiets-en verkeersles kregen op school. Terug in Nederland verdeelt Eric zijn werktijd als leerkracht basisonderwijs, TV-regisseur voor o.a. het NOS Jeugdjournaal en houdt hij zich bij Loendersloot bezig met media en verkeerseducatie. 

HILDE OUDMAN

Adviseur communicatie, projectleider

hilde.oudman@loenderslootgroep.nl

Hilde is een multi-inzetbare projectmedewerker met een sterk taalgevoel. Ze behaalde haar bachelor in Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en rondde vervolgens haar masteropleiding af in Public Administration aan de University of Portsmouth in Engeland. Bij Loendersloot vervult ze een sturende rol op het gebied van communicatie. Ook is ze nauw betrokken bij diverse fietsinfrastructuur-gerelateerde projecten als projectleider.

HILDE OUDMAN

Adviseur communicatie, projectleider

hilde.oudman@loenderslootgroep.nl

Hilde is een multi-inzetbare projectmedewerker met een sterk taalgevoel. Ze behaalde haar bachelor in Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en rondde vervolgens haar masteropleiding af in Public Administration aan de University of Portsmouth in Engeland. Bij Loendersloot vervult ze een sturende rol op het gebied van communicatie. Ook is ze nauw betrokken bij diverse fietsinfrastructuur-gerelateerde projecten als projectleider.

INGRID CROONEN

Office Manager

office@loenderslootgroep.nl

Ingrid is Loendersloot’s ervaren Office Manager. Ze is onze natuurlijke spin in het web; informerend, adviserend en verbindend. Ingrid verzorgt ons relatiebeheer, planning en organisatie. Ingrid werkte jarenlang in de zakelijke dienstverlening, met ondersteunende en coördinerende functies in de financiële wereld. Haar scherpe observatievermogen, natuurlijke nieuwsgierigheid en bevlogenheid t.a.v. het domein mobiliteit zorgt daarbij voor een prettige samenwerking tussen collega’s en klanten.

INGRID CROONEN

Office Manager

office@loenderslootgroep.nl

Ingrid is Loendersloot’s ervaren Office Manager. Ze is onze natuurlijke spin in het web; informerend, adviserend en verbindend. Ingrid verzorgt ons relatiebeheer, planning en organisatie. Ingrid werkte jarenlang in de zakelijke dienstverlening, met ondersteunende en coördinerende functies in de financiële wereld. Haar scherpe observatievermogen, natuurlijke nieuwsgierigheid en bevlogenheid t.a.v. het domein mobiliteit zorgt daarbij voor een prettige samenwerking tussen collega’s en klanten.

FRITS DE HAAN

Adviseur ruimtelijke ordening en mobiliteit, onderzoeker

frits.dehaan@loenderslootgroep.nl

Frits studeert Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit bij Hogeschool Windesheim in Zwolle en doet ervaring op bij Loendersloot door deelname aan een diversiteit aan projecten. Vanuit een persoonlijke fascinatie en zijn nieuwsgierige aard zoekt hij altijd naar het ‘waarom’ van verkeersproblematiek. Frits draagt enthousiast bij aan het vinden van goede oplossingen en kan de technische content op een creatieve en enthousiaste manier vertalen naar begrijpelijke taal. Hierbij beweegt hij zich flexibel van de ene applicatie naar de andere.

FRITS DE HAAN

Adviseur ruimtelijke ordening en mobiliteit, onderzoeker

frits.dehaan@loenderslootgroep.nl

Frits studeert Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit bij Hogeschool Windesheim in Zwolle en doet ervaring op bij Loendersloot door deelname aan een diversiteit aan projecten. Vanuit een persoonlijke fascinatie en zijn nieuwsgierige aard zoekt hij altijd naar het ‘waarom’ van verkeersproblematiek. Frits draagt enthousiast bij aan het vinden van goede oplossingen en kan de technische content op een creatieve en enthousiaste manier vertalen naar begrijpelijke taal. Hierbij beweegt hij zich flexibel van de ene applicatie naar de andere.

SARA KARRAß

Stagiair AutoCAD-design

sara.karrass@loenderslootgroep.nl

Sara doet een Duitse beroepsopleiding AutoCAD-design met civiele techniek, wegenbouw en landschapsarchitectuur als specialisatie. Bij het Duitse ingenieursbureau Fischer-Teamplan werkte Sara als ontwerper op de afdeling weg- en verkeersplanning. Bij Loendersloot doet Sara werkervaring op met het Nederlandse planningsproces en is ze uiteraard betrokken bij onze projecten in Duitsland, zoals Veloroute Münster. Sara's stage past binnen het streven van Loendersloot om internationaal te opereren. 

SARA KARRAß

Stagiair AutoCAD-design

sara.karrass@loenderslootgroep.nl

Sara doet een Duitse beroepsopleiding AutoCAD-design met civiele techniek, wegenbouw en landschapsarchitectuur als specialisatie. Bij het Duitse ingenieursbureau Fischer-Teamplan werkte Sara als ontwerper op de afdeling weg- en verkeersplanning. Bij Loendersloot doet Sara werkervaring op met het Nederlandse planningsproces en is ze uiteraard betrokken bij onze projecten in Duitsland, zoals Veloroute Münster. Sara's stage past binnen het streven van Loendersloot om internationaal te opereren.