OVER ONS

We werken bij Loendersloot met een gevarieerd team. Door de combinatie van verschillende kennisvelden en competenties kunnen we u in het hele proces/project van dienst zijn. Of het nu gaat om een advies ten aanzien van een verkeerssituatie, levering en plaatsing van specifieke verkeersproducten of de organisatie van een evenement. Door de inzet van de juiste mensen en middelen zorgen wij er altijd voor dat uw vraag adequaat wordt opgepakt.

RUBEN LOENDERSLOOT

Directeur, senior adviseur mobiliteit, projectleider, dagvoorzitter

ruben@loenderslootgroep.nl

Loendersloot’s charismatische directeur en oprichter heeft het unieke talent om mensen en organisaties samen te brengen. Snel schakelend tussen proces en inhoud is hij in staat om beweging in projecten te brengen, met snel meetbare resultaten. Ruben’s specialisaties zijn fietsmobiliteit, beleidsontwikkeling en management. Naast het werk als inhoudelijk adviseur treedt Ruben regelmatig op als dagvoorzitter. Hij is gewend aan een internationaal gehoor en is naast het Nederlands ook vloeiend in Duits en Engels.

RUBEN LOENDERSLOOT

Directeur, senior adviseur mobiliteit, projectleider, dagvoorzitter

ruben@loenderslootgroep.nl

Loendersloot’s charismatische directeur en oprichter heeft het unieke talent om mensen en organisaties samen te brengen. Snel schakelend tussen proces en inhoud is hij in staat om beweging in projecten te brengen, met snel meetbare resultaten. Ruben’s specialisaties zijn fietsmobiliteit, beleidsontwikkeling en management. Naast het werk als inhoudelijk adviseur treedt Ruben regelmatig op als dagvoorzitter. Hij is gewend aan een internationaal gehoor en is naast het Nederlands ook vloeiend in Duits en Engels.

KEES DEN HOLLANDER

Directeur, senior adviseur mobiliteit, projectleider

kees@loenderslootgroep.nl

Kees is directeur van Loendersloot Groep en een mobiliteitsexpert met meer dan 25 jaar werkervaring in de Verenigde Staten, België, Ierland, Zweden, Finland en Denemarken. Hij is een natuurlijke bruggenbouwer en werkte samen met de gemeente Kopenhagen aan de ontwikkeling en implementatie van innovatieve Intelligent Transport Systems (ITS). Naast zijn gedegen technische kennis van mobiliteitssystemen en verkeersdatabeheer heeft Kees veel ervaring met beleidsontwikkeling en implementatie.

KEES DEN HOLLANDER

Directeur, senior adviseur mobiliteit, projectleider

kees@loenderslootgroep.nl

Kees is directeur van Loendersloot Groep en een mobiliteitsexpert met meer dan 25 jaar werkervaring in de Verenigde Staten, België, Ierland, Zweden, Finland en Denemarken. Hij is een natuurlijke bruggenbouwer en werkte samen met de gemeente Kopenhagen aan de ontwikkeling en implementatie van innovatieve Intelligent Transport Systems (ITS). Naast zijn gedegen technische kennis van mobiliteitssystemen en verkeersdatabeheer heeft Kees veel ervaring met beleidsontwikkeling en implementatie.

BOMAN HOMMES

Bedrijfsleider

boman.hommes@loenderslootgroep.nl

Boman is Loendersloot’s energieke bedrijfsleider, met oog voor innovatieve oplossingen. Hij biedt zowel onze verkeerskundigen als onze opdrachtgevers een luisterend oor, stuurt bij waar nodig en geeft betrokken leiding. Boman heeft veel ervaring met het begeleiden van verkeerskundige projecten, van aanbestedings-, tot en met uitvoeringfase. Hij weet met zijn enthousiaste persoonlijkheid mensen en projecten in beweging te krijgen. Slim, eigenwijs en met oog voor detail draagt hij bij aan de vitaliteit van Loendersloot.

BOMAN HOMMES

Bedrijfsleider

boman.hommes@loenderslootgroep.nl

Boman is Loendersloot’s energieke bedrijfsleider, met oog voor innovatieve oplossingen. Hij biedt zowel onze verkeerskundigen als onze opdrachtgevers een luisterend oor, stuurt bij waar nodig en geeft betrokken leiding. Boman heeft veel ervaring met het begeleiden van verkeerskundige projecten, van aanbestedings-, tot en met uitvoeringfase. Hij weet met zijn enthousiaste persoonlijkheid mensen en projecten in beweging te krijgen. Slim, eigenwijs en met oog voor detail draagt hij bij aan de vitaliteit van Loendersloot.

VIVIENNE VAN DER VEEN

Werkgelukmakelaar

vivienne.vanderveen@loenderslootgroep.nl

Vivienne zet zich vol positieve energie in voor ‘de juiste mensen op de juiste plek’, met een gezonde balans tussen de competenties van de medewerkers en de wensen van de opdrachtgevers. Optimale oplossingen resulteren in gelukkige medewerkers, die zo natuurlijke ambassadeurs worden voor de organisaties waar ze werken. Vivienne verdiende haar sporen in de automotive-branche. Haar opleidingen veranderkunde en werkgeluk zet ze bij Loendersloot in om bij te dragen aan duurzame mobiliteit in de breedste zin van het woord.

VIVIENNE VAN DER VEEN

Werkgelukmakelaar

vivienne.vanderveen@loenderslootgroep.nl

Vivienne zet zich vol positieve energie in voor ‘de juiste mensen op de juiste plek’, met een gezonde balans tussen de competenties van de medewerkers en de wensen van de opdrachtgevers. Optimale oplossingen resulteren in gelukkige medewerkers, die zo natuurlijke ambassadeurs worden voor de organisaties waar ze werken. Vivienne verdiende haar sporen in de automotive-branche. Haar opleidingen veranderkunde en werkgeluk zet ze bij Loendersloot in om bij te dragen aan duurzame mobiliteit in de breedste zin van het woord.

ROB BOSHOUWERS

Senior adviseur ruimtelijke ordening, projectleider, procesmanager

rob@loenderslootgroep.nl

Rob is een expert op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, met een grote staat van dienst. Hij werkte bij diverse gemeenten en provincies in het oosten en zuiden van Nederland. Momenteel werkt hij o.a. als adviseur voor de gemeente Utrecht. Zijn portefeuille bestaat uit de herinrichting van openbaar gebied, centrumontwikkeling, woningbouwontwikkeling, mobiliteit en snelfietsroutes. Rob heeft ervaring met complexe ruimtelijke vraagstukken, met een breed scala aan betrokken partijen en soms tegengestelde belangen.

ROB BOSHOUWERS

Senior adviseur ruimtelijke ordening, projectleider, procesmanager

rob@loenderslootgroep.nl

Rob is een expert op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, met een grote staat van dienst. Hij werkte bij diverse gemeenten en provincies in het oosten en zuiden van Nederland. Momenteel werkt hij o.a. als adviseur voor de gemeente Utrecht. Zijn portefeuille bestaat uit de herinrichting van openbaar gebied, centrumontwikkeling, woningbouwontwikkeling, mobiliteit en snelfietsroutes. Rob heeft ervaring met complexe ruimtelijke vraagstukken, met een breed scala aan betrokken partijen en soms tegengestelde belangen.

ALEXANDER BETERAMS

Senior adviseur mobiliteit, projectmanager

alexander.beterams@loenderslootgroep.nl

Alexander is een echte generalist binnen de verkeerskunde, of het nu gaat over (verkeers)veiligheid, verkeersmaatregelen, inrichting van weginfrastructuur, bewegwijzering of verkeerstechniek. Hij heeft bijna twintig jaar ervaring in de advieswereld, bij overheden en aannemerij. Als projectmanager weet hij de juiste inhoud en sturing te geven aan projecten in verschillende contractvormen en stadia. Alexander deelt graag kennis met het ontwikkelen en geven van les en kennisprogramma’s, allemaal vanuit zijn intrinsieke drive om zaken te verbeteren. Hierbij vervult hij zijn rol met veel energie, passie en een kritische blik.

ALEXANDER BETERAMS

Senior adviseur mobiliteit, projectmanager

alexander.beterams@loenderslootgroep.nl

Alexander is een echte generalist binnen de verkeerskunde, of het nu gaat over (verkeers)veiligheid, verkeersmaatregelen, inrichting van weginfrastructuur, bewegwijzering of verkeerstechniek. Hij heeft bijna twintig jaar ervaring in de advieswereld, bij overheden en aannemerij. Als projectmanager weet hij de juiste inhoud en sturing te geven aan projecten in verschillende contractvormen en stadia. Alexander deelt graag kennis met het ontwikkelen en geven van les en kennisprogramma’s, allemaal vanuit zijn intrinsieke drive om zaken te verbeteren. Hierbij vervult hij zijn rol met veel energie, passie en een kritische blik.

PAVEL GAINA

Senior technisch adviseur

pavel@loenderslootgroep.nl

Pavel is een ervaren technisch adviseur die zich beweegt op het raakvlak tussen verkeerskunde en technologie. Hij adviseert binnen het specialisme van Intelligent Transport Systems en heeft veel praktijkervaring met de installatie van verkeersregelinstallaties en management van verkeerscentrales. Pavel beweegt zich hierbij in binnen- en buitenland. Pavel deed o.a. inbedrijfstellingen van verkeerscentrales in Medellin, Colombia en Sint Petersburg, Rusland. Hij is gedetacheerd als procesmanager bij Rijkswaterstaat.

PAVEL GAINA

Senior technisch adviseur

pavel@loenderslootgroep.nl

Pavel is een ervaren technisch adviseur die zich beweegt op het raakvlak tussen verkeerskunde en technologie. Hij adviseert binnen het specialisme van Intelligent Transport Systems en heeft veel praktijkervaring met de installatie van verkeersregelinstallaties en management van verkeerscentrales. Pavel beweegt zich hierbij in binnen- en buitenland. Pavel deed o.a. inbedrijfstellingen van verkeerscentrales in Medellin, Colombia en Sint Petersburg, Rusland. Hij is gedetacheerd als procesmanager bij Rijkswaterstaat.

RENS JONKER

Adviseur beleid, mobiliteit en innovatie, onderzoeker

rens.jonker@loenderslootgroep.nl

Rens is een analytisch sterke probleemoplosser waarbij hij de menselijke kant nooit uit het oog verliest.  Hij heeft een uitgebreide kennis van stadsontwikkeling door zijn master Urban Studies in Brussel. Deze kennis past hij het liefst toe in een multidisciplinair team. Rens heeft zich ook verdiept in regulering rondom free-float mobiliteit. Hierbij onderkent hij het belang van balans tussen innovatiewaarborging en publieke belangen. Zijn werkervaring met betrekking tot gedragsbeïnvloeding biedt een meerwaarde bij het opstellen van beleid.

RENS JONKER

Adviseur beleid, mobiliteit en innovatie, onderzoeker

rens.jonker@loenderslootgroep.nl

Rens is een analytisch sterke probleemoplosser waarbij hij de menselijke kant nooit uit het oog verliest.  Hij heeft een uitgebreide kennis van stadsontwikkeling door zijn master Urban Studies in Brussel. Deze kennis past hij het liefst toe in een multidisciplinair team. Rens heeft zich ook verdiept in regulering rondom free-float mobiliteit. Hierbij onderkent hij het belang van balans tussen innovatiewaarborging en publieke belangen. Zijn werkervaring met betrekking tot gedragsbeïnvloeding biedt een meerwaarde bij het opstellen van beleid.

CARMEN LINSSEN

Adviseur fietsmobiliteit, onderzoeker

carmen.linssen@loenderslootgroep.nl

Carmen deed een master Mobiliteitswetenschappen bij Universiteit Hasselt, waardoor ze een diverse en wetenschappelijke basis in de verkeerskunde heeft. Haar bachelor Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning behaalde ze bij de Wageningen Universiteit. Carmen past haar brede verkeerskundige kennis toe d.m.v. een detachering bij de gemeente Beuningen, waar ze haar verschillende disciplines in de verkeerskunde combineert om tot optimale resultaten te komen. Daarnaast doet ze bij diverse projecten onderzoek naar (gebruikers van) fietsinfrastructuur, gedragsverandering en het verbeteren van verkeersveiligheid. 

CARMEN LINSSEN

Adviseur fietsmobiliteit, onderzoeker

carmen.linssen@loenderslootgroep.nl

Carmen deed een master Mobiliteitswetenschappen bij Universiteit Hasselt, waardoor ze een diverse en wetenschappelijke basis in de verkeerskunde heeft. Haar bachelor Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning behaalde ze bij de Wageningen Universiteit. Carmen past haar brede verkeerskundige kennis toe d.m.v. een detachering bij de gemeente Beuningen, waar ze haar verschillende disciplines in de verkeerskunde combineert om tot optimale resultaten te komen. Daarnaast doet ze bij diverse projecten onderzoek naar (gebruikers van) fietsinfrastructuur, gedragsverandering en het verbeteren van verkeersveiligheid. 

ANA ALANIS

Adviseur mobiliteit en design, onderzoeker

ana.alanis@loenderslootgroep.nl

Ana bouwt als Spaanstalige adviseur bruggen naar Zuid-Amerika en Zuid-Europa op het gebied van duurzame ruimtelijke ordening. Ana studeerde civiele techniek in haar thuisland Mexico en behaalde haar master Sustainable Urban Planning and Design bij het Koninklijk Instituut van Technologie in Stockholm. Aan de TU in Eindhoven onderzocht ze de motivaties van fietsende tieners. Inmiddels maakt Ana persoonlijk deel uit van de Nederlandse fietscultuur. Ze is de ultieme internationale duurzame mobiliteitsambassadeur.

ANA ALANIS

Adviseur mobiliteit en design, onderzoeker

ana.alanis@loenderslootgroep.nl

Ana bouwt als Spaanstalige adviseur bruggen naar Zuid-Amerika en Zuid-Europa op het gebied van duurzame ruimtelijke ordening. Ana studeerde civiele techniek in haar thuisland Mexico en behaalde haar master Sustainable Urban Planning and Design bij het Koninklijk Instituut van Technologie in Stockholm. Aan de TU in Eindhoven onderzocht ze de motivaties van fietsende tieners. Inmiddels maakt Ana persoonlijk deel uit van de Nederlandse fietscultuur. Ze is de ultieme internationale duurzame mobiliteitsambassadeur.

MICHIEL BROUWER

Adviseur ruimtelijke ordening en mobiliteit, onderzoeker

michiel.brouwer@loenderslootgroep.nl

Michiel heeft een brede planologische achtergrond en hij beschikt daardoor over een goed inzicht in de verscheidene facetten van ruimtelijke ontwikkeling. Hij deed de bachelor Geografie, Planologie & Milieu en vervolgens de master Spatial Planning aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Tijdens zijn masteropleiding heeft Michiel zich gespecialiseerd in Mobility as a Service (MaaS). Michiel is multi-inzetbaar; naast projecten t.a.v. de realisatie van snelfietspaden is hij momenteel gedetacheerd bij de gemeenten Doesburg en Rheden. 

MICHIEL BROUWER

Adviseur ruimtelijke ordening en mobiliteit, onderzoeker

michiel.brouwer@loenderslootgroep.nl

Michiel heeft een brede planologische achtergrond en hij beschikt daardoor over een goed inzicht in de verscheidene facetten van ruimtelijke ontwikkeling. Hij deed de bachelor Geografie, Planologie & Milieu en vervolgens de master Spatial Planning aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Tijdens zijn masteropleiding heeft Michiel zich gespecialiseerd in Mobility as a Service (MaaS). Michiel is multi-inzetbaar; naast projecten t.a.v. de realisatie van snelfietspaden is hij momenteel gedetacheerd bij de gemeenten Doesburg en Rheden. 

INGE DE VRIES

Adviseur mobiliteit, onderzoeker

inge.devries@loenderslootgroep.nl

Inge studeerde verkeerskunde bij NHL Stenden hogeschool Leeuwarden. Ze verdiepte zich in watermanagement en werkte aan projecten op het gebied van verkeersontwerp, fietsverkeer en duurzame stadsdistributie- en mobiliteit bij o.a. RoyalHaskonig DHV, Rijkswaterstaat en gemeente Groningen. Ze deed onderzoek naar de het gebruik van de cargobike in de Groningse binnenstad en het effect ervan op de bestaande infrastructuur, recht en regelgeving. Inge heeft de ambitie zich bij Loendersloot te verdiepen in o.a. verkeerspsychologie en verkeersmanagement. Ze is gedetacheerd bij de gemeenten Doesburg en Rheden. 

INGE DE VRIES

Adviseur mobiliteit, onderzoeker

inge.devries@loenderslootgroep.nl

Inge studeerde verkeerskunde bij NHL Stenden hogeschool Leeuwarden. Ze verdiepte zich in watermanagement en werkte aan projecten op het gebied van verkeersontwerp, fietsverkeer en duurzame stadsdistributie- en mobiliteit bij o.a. RoyalHaskonig DHV, Rijkswaterstaat en gemeente Groningen. Ze deed onderzoek naar de het gebruik van de cargobike in de Groningse binnenstad en het effect ervan op de bestaande infrastructuur, recht en regelgeving. Inge heeft de ambitie zich bij Loendersloot te verdiepen in o.a. verkeerspsychologie en verkeersmanagement. Ze is gedetacheerd bij de gemeenten Doesburg en Rheden. 

KOEN BEEKHUIS

Specialist Mobiliteit en Beleid, Sales Manager

koen.beekhuis@loenderslootgroep.nl

Koen studeerde Politicologie in Nederland en deed een master Internationale Betrekkingen bij de Universiteit van Bologna. Koen is praktijkgericht en weet zijn politieke kennis goed te integreren met de dagelijkse praktijk van verkeerskunde en beleidsontwikkeling. Bij Loendersloot ontwikkelde Koen zich tot een breed georiënteerde mobiliteitsspecialist, met projectervaring op de gebieden van nieuwbouwontwikkeling en parkeeronderzoek.  Daarnaast is Koen een uitstekend salesmanager, wiens helderheid, duidelijkheid én humor gewaardeerd wordt bij opdrachtgevers. 

KOEN BEEKHUIS

Specialist Mobiliteit en Beleid, Sales Manager

koen.beekhuis@loenderslootgroep.nl

Koen studeerde Politicologie in Nederland en deed een master Internationale Betrekkingen bij de Universiteit van Bologna. Koen is praktijkgericht en weet zijn politieke kennis goed te integreren met de dagelijkse praktijk van verkeerskunde en beleidsontwikkeling. Bij Loendersloot ontwikkelde Koen zich tot een breed georiënteerde mobiliteitsspecialist, met projectervaring op de gebieden van nieuwbouwontwikkeling en parkeeronderzoek.  Daarnaast is Koen een uitstekend salesmanager, wiens helderheid, duidelijkheid én humor gewaardeerd wordt bij opdrachtgevers. 

XAVIER BOONMAN

Adviseur Mobiliteit

xavier.boonman@loendersloorgroep.nl

Xavier is een praktisch ingestelde generalist in de verkeerskunde. Na zijn Master Mobiliteitswetenschappen heeft hij veel buitenlandse werkervaring opgedaan in België en Ierland. Hier werkte hij aan projecten rond bedrijfsmobiliteit, fietsinfrastructuur en mobiliteitseffecten. Dit deed hij bij verschillende adviesbureaus, de Kamer van Koophandel en de Ierse National Transport Authority. Bij Loendersloot zet hij zijn kennis in bij projecten en detacheringen.

XAVIER BOONMAN

Adviseur Mobiliteit

xavier.boonman@loendersloorgroep.nl

Xavier is een praktisch ingestelde generalist in de verkeerskunde. Na zijn Master Mobiliteitswetenschappen heeft hij veel buitenlandse werkervaring opgedaan in België en Ierland. Hier werkte hij aan projecten rond bedrijfsmobiliteit, fietsinfrastructuur en mobiliteitseffecten. Dit deed hij bij verschillende adviesbureaus, de Kamer van Koophandel en de Ierse National Transport Authority. Bij Loendersloot zet hij zijn kennis in bij projecten en detacheringen.

HILDE OUDMAN

Adviseur communicatie, projectleider

hilde.oudman@loenderslootgroep.nl

Hilde is een multi-inzetbare projectmedewerker met een sterk taalgevoel. Ze behaalde haar bachelor in Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en rondde vervolgens haar masteropleiding af in Public Administration aan de University of Portsmouth in Engeland. Bij Loendersloot vervult ze een sturende rol op het gebied van communicatie. Ook is ze nauw betrokken bij diverse fietsinfrastructuur-gerelateerde projecten als projectleider.

HILDE OUDMAN

Adviseur communicatie, projectleider

hilde.oudman@loenderslootgroep.nl

Hilde is een multi-inzetbare projectmedewerker met een sterk taalgevoel. Ze behaalde haar bachelor in Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en rondde vervolgens haar masteropleiding af in Public Administration aan de University of Portsmouth in Engeland. Bij Loendersloot vervult ze een sturende rol op het gebied van communicatie. Ook is ze nauw betrokken bij diverse fietsinfrastructuur-gerelateerde projecten als projectleider.

NICK VAN DER STERREN

Adviseur ruimtelijke ordening

nick.vandersterren@loenderslootgroep.nl

Nick is een breed opgeleide planoloog, gespecialiseerd op het gebied van de relatie tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling. Hij deed zijn eerste werkervaringen op bij de provincie Gelderland. Voor Loendersloot werkte hij aan projecten voor de gemeente Meierijstad en de gemeente Rheinberg in Noordrijn-Westfalen in Duitsland. Momenteel is hij o.a. gedetacheerd bij de gemeente Roermond. Hij is ook betrokken bij diverse verkeerskundige projecten. 

NICK VAN DER STERREN

Adviseur ruimtelijke ordening

nick.vandersterren@loenderslootgroep.nl

Nick is een breed opgeleide planoloog, gespecialiseerd op het gebied van de relatie tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling. Hij deed zijn eerste werkervaringen op bij de provincie Gelderland. Voor Loendersloot werkte hij aan projecten voor de gemeente Meierijstad en de gemeente Rheinberg in Noordrijn-Westfalen in Duitsland. Momenteel is hij o.a. gedetacheerd bij de gemeente Roermond. Hij is ook betrokken bij diverse verkeerskundige projecten. 

FRITS DE HAAN

Adviseur ruimtelijke ordening en mobiliteit

frits.dehaan@loenderslootgroep.nl

Frits is verkeerskundige in de breedste zin van het woord, waarbij hij graag ook bij andere vakgebieden meekijkt. Vanuit zijn nieuwsgierige aard zoekt hij altijd naar het ‘waarom’ van verkeersproblematiek. In zijn werkzaamheden is Frits niet alleen op zoek naar de beste oplossing, maar kijkt hij ook naar het daarbij horende proces. Tevens is hij sterk in technische content op een enthousiaste manier vertalen naar begrijpelijke taal. Daarbij maakt hij graag gebruik verschillende applicaties voor visuele ondersteuning.

FRITS DE HAAN

Adviseur ruimtelijke ordening en mobiliteit

frits.dehaan@loenderslootgroep.nl

Frits is verkeerskundige in de breedste zin van het woord, waarbij hij graag ook bij andere vakgebieden meekijkt. Vanuit zijn nieuwsgierige aard zoekt hij altijd naar het ‘waarom’ van verkeersproblematiek. In zijn werkzaamheden is Frits niet alleen op zoek naar de beste oplossing, maar kijkt hij ook naar het daarbij horende proces. Tevens is hij sterk in technische content op een enthousiaste manier vertalen naar begrijpelijke taal. Daarbij maakt hij graag gebruik verschillende applicaties voor visuele ondersteuning.

JESSE VAN HULST

Adviseur mobiliteit, onderzoeker

jesse.vanhulst@loenderslootgroep.nl

Jesse heeft in Nijmegen de studie geografie, planologie en milieu afgerond, waarna hij aantal jaar bij verschillende fietskoeriersbedrijven heeft gewerkt. Deels zelf op de fiets en als businessinnovator heeft hij de hands-on ervaring om logistieke stromen te verduurzamen. In 2020 is hij bij de Loendersloot komen werken om zijn theoretische- en praktijkkennis te combineren om gemeentes en logistieke bedrijven te helpen met de zero emission ambitie. Bovendien is hij de expert op parkeeronderzoeken en -normen geworden en denkt hij graag mee met ruimtelijke projecten..

JESSE VAN HULST

Adviseur mobiliteit, onderzoeker

jesse.vanhulst@loenderslootgroep.nl

Jesse heeft in Nijmegen de studie geografie, planologie en milieu afgerond, waarna hij aantal jaar bij verschillende fietskoeriersbedrijven heeft gewerkt. Deels zelf op de fiets en als businessinnovator heeft hij de hands-on ervaring om logistieke stromen te verduurzamen. In 2020 is hij bij de Loendersloot komen werken om zijn theoretische- en praktijkkennis te combineren om gemeentes en logistieke bedrijven te helpen met de zero emission ambitie. Bovendien is hij de expert op parkeeronderzoeken en -normen geworden en denkt hij graag mee met ruimtelijke projecten..

DENNIS VAN EGMOND

Stagiair Ruimtelijke Ontwikkeling & Mobiliteit

dennis.vanegmond@loenderslootgroep.nl

Dennis studeert Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en verdiept zich het liefst in projecten waar de voetganger en de fietser centraal staan. In het zoeken naar een oplossing verbindt Dennis de historie van een gebied met de positieve punten van de huidige infrastructuur. Zo weet hij met eenvoudige maatregelen - die ook de doorstroming bevorderen en het milieu ten goede komen - lastige vraagstukken op te lossen. Want pas als er een oplossingen gevonden is waar alle partijen blij mee zijn, is Dennis tevreden.

DENNIS VAN EGMOND

Stagiair Ruimtelijke Ontwikkeling & Mobiliteit

dennis.vanegmond@loenderslootgroep.nl

Dennis studeert Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en verdiept zich het liefst in projecten waar de voetganger en de fietser centraal staan. In het zoeken naar een oplossing verbindt Dennis de historie van een gebied met de positieve punten van de huidige infrastructuur. Zo weet hij met eenvoudige maatregelen - die ook de doorstroming bevorderen en het milieu ten goede komen - lastige vraagstukken op te lossen. Want pas als er een oplossingen gevonden is waar alle partijen blij mee zijn, is Dennis tevreden.

ELINE SCHUIJERS

Stagair Verkeerskunde

eline.schuijers@loenderslootgroep.nl

Eline is student ‘Built Environment: Mobiliteit’ aan de Breda University of Applied Sciences. Door analytisch te kijken naar de bestaande openbare ruimte wil Eline verbeteringen aanbrengen die de leefbaarheid bevorderen en uitnodigen tot meer fietsen en lopen. Ze is van mening dat er vooral voor voetgangers nog veel te verbeteren is in Nederland. Bij Loendersloot past Eline academische kennis op het gebied van voetgangersstromen toe op diverse praktijkprojecten. 

ELINE SCHUIJERS

Stagair Verkeerskunde

eline.schuijers@loenderslootgroep.nl

Eline is student ‘Built Environment: Mobiliteit’ aan de Breda University of Applied Sciences. Door analytisch te kijken naar de bestaande openbare ruimte wil Eline verbeteringen aanbrengen die de leefbaarheid bevorderen en uitnodigen tot meer fietsen en lopen. Ze is van mening dat er vooral voor voetgangers nog veel te verbeteren is in Nederland. Bij Loendersloot past Eline academische kennis op het gebied van voetgangersstromen toe op diverse praktijkprojecten. 

ERIC VAN DER HORST

Adviseur (fiets)verkeerseducatie, projectleider, media

eric.vanderhorst@loenderslootgroep.nl

Eric werkte van 2008 tot 2017 in Engeland als fietsambassadeur “Cycling Dutchman”, waarbij hij zich ontwikkelde tot adviseur (fiets)verkeerseducatie. Hij schreef diverse fietsreisgidsen over zowel Engeland als Nederland en leidde een project waarbij meer dan 10.000 kinderen fiets-en verkeersles kregen op school. Terug in Nederland verdeelt Eric zijn werktijd als leerkracht basisonderwijs, TV-regisseur voor o.a. het NOS Jeugdjournaal en houdt hij zich bij Loendersloot bezig met media en verkeerseducatie. 

ERIC VAN DER HORST

Adviseur (fiets)verkeerseducatie, projectleider, media

eric.vanderhorst@loenderslootgroep.nl

Eric werkte van 2008 tot 2017 in Engeland als fietsambassadeur “Cycling Dutchman”, waarbij hij zich ontwikkelde tot adviseur (fiets)verkeerseducatie. Hij schreef diverse fietsreisgidsen over zowel Engeland als Nederland en leidde een project waarbij meer dan 10.000 kinderen fiets-en verkeersles kregen op school. Terug in Nederland verdeelt Eric zijn werktijd als leerkracht basisonderwijs, TV-regisseur voor o.a. het NOS Jeugdjournaal en houdt hij zich bij Loendersloot bezig met media en verkeerseducatie. 

INGRID CROONEN

Office Manager

office@loenderslootgroep.nl

Ingrid is Loendersloot’s ervaren Office Manager; informerend, adviserend en verbindend. Ingrid verzorgt ons relatiebeheer, planning en organisatie. Ingrid werkte jarenlang in de zakelijke dienstverlening, met ondersteunende en coördinerende functies in de financiële wereld. Haar recente opleiding Human Resource Management IMK staat er garant voor dat ze actuele kennis toepast binnen haar werk. Ingrid's scherpe observatievermogen, natuurlijke nieuwsgierigheid en bevlogenheid t.a.v. het domein mobiliteit zorgt daarbij voor een prettige samenwerking tussen collega’s en klanten.

INGRID CROONEN

Office Manager

office@loenderslootgroep.nl

Ingrid is Loendersloot’s ervaren Office Manager; informerend, adviserend en verbindend. Ingrid verzorgt ons relatiebeheer, planning en organisatie. Ingrid werkte jarenlang in de zakelijke dienstverlening, met ondersteunende en coördinerende functies in de financiële wereld. Haar recente opleiding Human Resource Management IMK staat er garant voor dat ze actuele kennis toepast binnen haar werk. Ingrid's scherpe observatievermogen, natuurlijke nieuwsgierigheid en bevlogenheid t.a.v. het domein mobiliteit zorgt daarbij voor een prettige samenwerking tussen collega’s en klanten.

MARGARITA YERASTOVA

Senior adviseur mobiliteit en design, grafisch vormgever

margarita.yerastova@loenderslootgroep.nl

Margarita heeft het unieke talent om creatieve kwaliteit te combineren met het ontwikkelen van mobiliteitstrategieën. Ze studeerde Fine Arts & Graphic Design aan de Universiteit van Florida en behaalde in 2018 haar master Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Margarita heeft meer dan tien jaar werkervaring in zowel Nederland als de Verenigde Staten. Ze heeft de visie dat bebouwd gebied, als een unieke menselijke creatie, intuïtief moet worden ontworpen met de eindgebruiker: mensen. De fiets speelt hierbij een onmisbare rol.

MARGARITA YERASTOVA

Senior adviseur mobiliteit en design, grafisch vormgever

margarita.yerastova@loenderslootgroep.nl

Margarita heeft het unieke talent om creatieve kwaliteit te combineren met het ontwikkelen van mobiliteitstrategieën. Ze studeerde Fine Arts & Graphic Design aan de Universiteit van Florida en behaalde in 2018 haar master Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Margarita heeft meer dan tien jaar werkervaring in zowel Nederland als de Verenigde Staten. Ze heeft de visie dat bebouwd gebied, als een unieke menselijke creatie, intuïtief moet worden ontworpen met de eindgebruiker: mensen. De fiets speelt hierbij een onmisbare rol.

BAS BRAAKMAN

Stedelijke Mobiliteitsplanner, Adviseur fietsinfrastructuur

bas.braakman@loenderslootgroep.nl

Bas is een part time onafhankelijke stedelijke mobiliteitsplanner met expertise op het gebied van fietsmobiliteit en fietsinfrastructuur design. Zijn Braakman Bicycle Consultancy werkt samen met Loendersloot om ideeën en ‘best practice’ uit te wisselen, soms samenwerkend binnen één project. Bas was betrokken bij de ontwikkeling van fietsbeleid in Nederland, Frankrijk, Ierland, Colombia, Chili, Mexico en Ecuador. In het verleden werkte hij voor Grontmij (nu Sweco) en sinds 2006 werkt hij als beleidsadviseur fiets voor de Gemeente Eindhoven. 

BAS BRAAKMAN

Stedelijke Mobiliteitsplanner, Adviseur fietsinfrastructuur

bas.braakman@loenderslootgroep.nl

Bas is een part time onafhankelijke stedelijke mobiliteitsplanner met expertise op het gebied van fietsmobiliteit en fietsinfrastructuur design. Zijn Braakman Bicycle Consultancy werkt samen met Loendersloot om ideeën en ‘best practice’ uit te wisselen, soms samenwerkend binnen één project. Bas was betrokken bij de ontwikkeling van fietsbeleid in Nederland, Frankrijk, Ierland, Colombia, Chili, Mexico en Ecuador. In het verleden werkte hij voor Grontmij (nu Sweco) en sinds 2006 werkt hij als beleidsadviseur fiets voor de Gemeente Eindhoven. 

JAN BOSMA

Expert Smart Mobility

jan.bosma@loenderslootgroep.nl

Jan heeft veel expertise op het gebied van Smart Mobility. Zijn focus ligt hierbij op het behalen van 'resultaat op straat'. Door zich op het snijvlak tussen publieke en private partijen te bewegen, met nieuwe technologie aan de ene kant en innovatieve verkeers- en mobiliteits-diensten aan de andere kant, kan Jan veel partijen laten profiteren van de mooie ontwikkelingen die binnen het Smart Mobility vakgebied plaatsvinden. In de provincie Flevoland heeft Jan al veel bereikt. Door zijn betrokkenheid bij Loendersloot verspreidt zijn 'resultaat op straat'-concept zich nu ook over andere provincies. Jan's uitgebreide ervaring met project- en programmamanagement zorgt ervoor dat hij andere Loendersloot-verkeerskundigen effectief kan aansturen met zijn Smart Mobility-gedachtengoed.

JAN BOSMA

Expert Smart Mobility

jan.bosma@loenderslootgroep.nl

Jan heeft veel expertise op het gebied van Smart Mobility. Zijn focus ligt hierbij op het behalen van 'resultaat op straat'. Door zich op het snijvlak tussen publieke en private partijen te bewegen, met nieuwe technologie aan de ene kant en innovatieve verkeers- en mobiliteits-diensten aan de andere kant, kan Jan veel partijen laten profiteren van de mooie ontwikkelingen die binnen het Smart Mobility vakgebied plaatsvinden. In de provincie Flevoland heeft Jan al veel bereikt. Door zijn betrokkenheid bij Loendersloot verspreidt zijn 'resultaat op straat'-concept zich nu ook over andere provincies. Jan's uitgebreide ervaring met project- en programmamanagement zorgt ervoor dat hij andere Loendersloot-verkeerskundigen effectief kan aansturen met zijn Smart Mobility-gedachtengoed.

HANS CRANS

Senior adviseur mobiliteit

Hans werkte van 1973 tot 2014 bij de gemeente Nijmegen als verkeerskundig adviseur en ontwerper van verkeerskundige projecten in de openbare ruimte. Hij werkte aan in- en uitbreidingsplannen van de stad, hield zich bezig met reconstructies en de aanleg van wegen/kruisingen, snelfietsroutes en gaf verkeerskundige inbreng bij grootschalige bouwplannen en bijbehorende bestemmingsplanprocedures. Hans treedt met al zijn ervaring op als klankbord voor Loendersloot medewerkers.

HANS CRANS

Senior adviseur mobiliteit

Hans werkte van 1973 tot 2014 bij de gemeente Nijmegen als verkeerskundig adviseur en ontwerper van verkeerskundige projecten in de openbare ruimte. Hij werkte aan in- en uitbreidingsplannen van de stad, hield zich bezig met reconstructies en de aanleg van wegen/kruisingen, snelfietsroutes en gaf verkeerskundige inbreng bij grootschalige bouwplannen en bijbehorende bestemmingsplanprocedures. Hans treedt met al zijn ervaring op als klankbord voor Loendersloot medewerkers.

JAN DE BONTE

Senior adviseur ITS, commercieel manager

jdb@spyng-mobility.com

Jan werkte in zijn lange carriëre o.a. als directeur voor Imtech, Peek Traffic en Dynniq Peek Traffic, eerst als System Integrator van technische installaties en integrale besturingssystemen, later als Business Development & International Sales voor Intelligente Verkeers Management Systemen. Met Loendersloot’s zusterbedrijf Spyng Mobility biedt Jan integrale verkeersmanagement-oplossingen op basis van multi-vendor producten en systemen. Daarnaast ontwikkelde hij Spyng Mobility’s Multi Modal Shift work shop.

JAN DE BONTE

Senior adviseur ITS, commercieel manager

jdb@spyng-mobility.com

Jan werkte in zijn lange carriëre o.a. als directeur voor Imtech, Peek Traffic en Dynniq Peek Traffic, eerst als System Integrator van technische installaties en integrale besturingssystemen, later als Business Development & International Sales voor Intelligente Verkeers Management Systemen. Met Loendersloot’s zusterbedrijf Spyng Mobility biedt Jan integrale verkeersmanagement-oplossingen op basis van multi-vendor producten en systemen. Daarnaast ontwikkelde hij Spyng Mobility’s Multi Modal Shift work shop.

DAAN STEENMAN

Adviseur fietseducatie

daan.steenman@loenderslootgroep.nl

Daan Steenman is een fietscoach die jarenlang heeft samengewerkt met scholen, gezondheidsorganisaties, instellingen en gemeenten. Hij is gespecialiseerd in fietslessen voor mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen. Ook heeft hij veel expertise op het gebied van fietseducatie voor minderheden, zoals vluchtelingen, immigranten of expats. Hij houdt altijd rekening met individuele situaties en achtergronden bij zijn fietslessen. Daan biedt zijn diensten voor klanten aan via zijn onafhankelijke organisatie https://fietsloketnijmegen.nl. Bij Loendersloot is Daan betrokken als fietseducatieadviseur.

DAAN STEENMAN

Adviseur fietseducatie

daan.steenman@loenderslootgroep.nl

Daan Steenman is een fietscoach die jarenlang heeft samengewerkt met scholen, gezondheidsorganisaties, instellingen en gemeenten. Hij is gespecialiseerd in fietslessen voor mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen. Ook heeft hij veel expertise op het gebied van fietseducatie voor minderheden, zoals vluchtelingen, immigranten of expats. Hij houdt altijd rekening met individuele situaties en achtergronden bij zijn fietslessen. Daan biedt zijn diensten voor klanten aan via zijn onafhankelijke organisatie https://fietsloketnijmegen.nl. Bij Loendersloot is Daan betrokken als fietseducatieadviseur.